Новини

Изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

19.12.20

Размер на шрифта: a |a |a|
cropped-0002356286xx-1920x1280_s_xs.jpg

ДВ. бр.107 от 18 Декември 2020 г. - Закон за изменение на ЗЮЛНЦ

 

 

§ 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2020 г.) Юридическите лица с нестопанска цел, вписани в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при окръжните съдилища, са длъжни да подадат заявление за пререгистрация по този закон в срок до 31 декември 2022 г. Държавна такса за пререгистрацията не се дължи.

 

 


 

Повече можете да видите ТУК


 

всички новини