Новини

Заявяване и получаване на административна услуга по електронен път

09.04.20

Размер на шрифта: a |a |a|
unnamed_xs.jpg

Министерството на културата предоставя на гражданите възможности за заявяване и получаване на административна услуга по електронен път.

 

Във връзка с Решението на Народното събрание за обявяване на извънредно положение (Обн. ДВ, бр. 22 от 13.03.2020 г.), както и с предприетите мерки за ограничаване разпространението на Covid-19, Министерството на културата информира, че административното обслужване на физически и юридически лица продължава при засилени мерки за сигурност, а освен това са осигурени и възможности за заявяване и получаване на административна услуга по електронен път, включително и централизирано чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги www.egov.bg, чрез системата на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ).

 
Системата за сигурно електронно връчване (е-връчване) предоставя и следните възможности:
- за водене на кореспонденция по електронен път (подаване на сигнали, жалби, искания, заявления за услуги и др.) към и от администрациите, без необходимост от физическо присъствие в техните офиси;

- като замества класическия метод на препоръчана поща. Системата позволява изпращане и/или получаване и съхранение на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица, поддържа възможност за известяване чрез e-mail и SMS. Времето на изпращането и получаването на документа и неговото съдържание се удостоверява с квалифициран времеви и електронен печат на ДАЕУ.
 
 
Услугата за електронна препоръчана поща представлява електронен еквивалент на препоръчана поща с обратна разписка и е предназначена за граждани и юридически лица, за администрации и др. организации от обществения сектор.


 
Централизирано това може да се осъществява и чрез портала egov.bg
 
Достъп до информация за дминистративно обслужване на гражданите в министерството на културата - ТУК

всички новини