РЕКИЦ - Силистра

Размер на шрифта: a |a |a|
Адрес: гр. Силистра, ул. „Петър Вичев” № 12, ет.2, офис № 3
Телефон: 086/ 824 526
E-mail: rekitssilistra@abv.bg

Културни прояви през м. април 2009

Бюлетин за културните прояви през м. април 2009 г. на територията на обл. Силистра

Анализ за състоянието на читалищата в обл. Силистра -2007

2008-01-31 Силистренска област обхваща 7 общински центъра с 118 населени места, от които 5 са градове, а 113 са села. В Силистренска област действащите читалища са 100, от които в общинските центове са 9 ,  съответно на територията на гр.Силистра – 2 и гр.Алфатар – 2, а останалите 91 са в селата. Действащи са 98, а по данни на гл.специалист «Kултура» в Главинишки регион 2  са с временно преустановена дейност.

Фолклорен празник в община Тутракан

  Традиционният общински празник в Община Тутракан, област Силистра на любителското творчество Цветница`2008 се проведе в с. Преславци.    От 2001 г. този празник се провежда ежегодно в селата на Община Тутракан и се превръща в празник за селището и самодейните колективи. Кметът на с. Преславци приветства всички състави и гости с добре дошли, а кметът на Община Тутракан също поздрави участниците и им