РЕКИЦ - Кюстендил

Размер на шрифта: a |a |a|
Адрес: гр. Кюстендил, ул. „Отец Паисий” № 11
Телефон: 078/ 526 395
E-mail: rekic_kn@abv.bg

Анализ за състоянието на читалищата в обл.Кюстендил-2007

2008-02-04 На територията на Кюстендилска област има 94 регистрирани читалища. От тях 18 работят в градове и 76 в села. Най-голям брой /35 читалища/ има в община Кюстендил, а най-малък /3/ в община Рила. Реално работещите читалища в Областта са 84. Останалите 10 читалища, поради юридически нередности не функционират – в община Трекляно две, в община Бобов дол – четири и в община Кюстендил четири. Общата субсидирана

Регионални срещи

2007-10-15   В работния график на РЕКИЦ - Кюстендил са залегнали срещи с читалищата и представители на общинските администрации в област Кюстендил. На тях ще бъдат дискутирани въпроси свързани с : 1. Структурните фондове  на ЕС - реални възможности за финансиране на читалищни инициативи. - включва представяне на 6-те оперативни програми, с акцент върху ОП Развитие на селските райони и ОП развитие на

Семинар с читалищата от област Кюстендил

2007-12-01 На 30.11.2007 г. РЕКИЦ „Читалища” – Кюстендил проведе обучителен семинар за читалищните дейци и представители на Общинските администрации от Кюстендилска област. Темата на семинара бе: «Структурните фондове  на ЕС - реални възможности за финансиране на читалищни инициативи». Провеждането на настоящия обучителен семинар бе в следствие желанието на читалищните кадри да получат повече