Акценти

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 назад

Публичен регистър на народните читалища и читалищни сдружения / Информационна карта на читалище

В този раздел ще получите информация относно изискванията за подаване на заявления или актуализиране на информацията за актуалното състояние на всяко едно читалище или читалищно сдружение, както и подаването на информационна карта от читалищата за съответнагодина.

Копривщица`2015

На 7,8 и 9 август 2015 г. ще се проведе юбилейното издание на Националния събор на българското народно творчество - Копривщица`2015. Съборът води началото си от 1965 г.. Настоящото му издание ще премине под личния патронаж на Ирина Бокова - генерален директор на ЮНЕСКО      

Нематериално културно наследство

Национална листа на нематериалното културно наследство „Живи човешки съкровища – България”.   Попълвания - 2008 година; 2010 година; 2012 година; 2014 година, 2016 година    Предстоящо попълване - 2018 г.      

Структурни фондове на ЕС

„Една посока - много възможности" е мотото, което ще отличава европейското финансиране в България в програмния период 2014-2020 г.    Участието на България в Структурните фондове на Европейския съюз ще допринесе за ограничаване на различията в икономическото и социално развитие между отделните региони в България и между България и останалите страни-членки на ЕС. България има възможност да

Законодателство

Национално и международно законодателство в сферата на народните читалища, обществените библиотеки, опазването и популяризирането на нематериалното културно наследство - закони, поднормативни документи, конвенции, коментари.   Закон за народните читалища Закон за народните читалища    Обн., ДВ, бр. 89 от 22.10.1996 г., изм., бр. 95 от 21.10.1997 г., бр. 90 от 15.10.1999 г., бр. 28 от 1.04.2005 г., в сила

Учене през целия живот

Представяне на проект "BG - Изпълнение на програмата на Европейския съюз за учене за възрастни"   Проектът се реализира с подкрепата на Програмата за учене през целия живот на Европейския съюз.   Повече за проекта можете да прочетете на следната интернет страница -  http://lll.mon.bg   С Националната информационна система за учене на възрастни можете да се запознаете на - http://lll.mon.bg/system/  

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 назад