РЕКИЦ

Размер на шрифта: a |a |a|
Регионалните експертно-консултантски и информационни центрове „Читалища” /РЕКИЦ/ подпомагат националната политика към читалищата, основана на принципите на децентрализацията, съхраняване на местните традиции и активното гражданско участие. Осъществяват дейности за читалищата от цялата област, на чиято територия функционират.

Приоритетни направления на дейност пред РЕКИЦ „Читалища”

 

- Попълване на Информационна карта за всяко едно читалище. Включване на наличните данни в националния регистър на народните читалища;
- Осъществяване на методическа и експертно-консултантска дейност; Разработване на експертни становища по състоянието и проблемите на читалищата;
- Организиране и участие в осъществяването на обучителни програми, курсове и други квалификационни дейности; Подготовка и подпомагане на читалища при разработване и участие в проекти;
- Организиране и провеждане на регионални срещи по проблемите на читалищата;
- Насърчаване и популяризиране на нови идеи и мислене в читалището;
- Координиране работата на читалищата в териториалната библиотечно-информационна мрежа и подпомага модернизирането им като основни културни и информационни центрове за местната общност;
- Подпомагане дейността на народните читалища в сферата на опазването, и популяризирането на нематериалното културно наследство. Любителско творчество;

РЕКИЦ – Благоевград

Адрес: гр. Благоевград ,ул. Т. Александров №23, ет.7, офис 71 Телефон: 073/ 83 03 77, E-mail: rc_chitalishte@abv.bg

РЕКИЦ – Бургас

Адрес: Бургас 8000, ул. "Шейново", №24, ет.1, РЕКИЦ - "Читалища" - 056-84-23-46 E-mail: rekic.burgas@abv.bg www.rekic-bs.dir.bg   ст.експерт Даниела Йотова -0894-270-911 ст. експерт Велислава Биволарова - 0888-599-510  

РЕКИЦ - Варна

Адрес: гр. Варна, бул. "Осми Приморски полк" № 137, вх. Г Телефон: 052/320 370 E-mail: rekicchitalishta@abv.bg

РЕКИЦ - Велико Търново

Адрес: гр. Велико Търново, ул. "Бачо Киро" № 2, ет. 3 Телефон: 062/ 603 502 E-mail: rc_vtarnovo@mail.bg

РЕКИЦ - Видин

Адрес: гр. Видин, пл. "Бдинци" №6, ет.2, п.к.3700 Телефон: 094/ 601 706 E-mail: rc_vidin@abv.bg

РЕКИЦ - Враца

Адрес: гр. Враца, бул."Хр. Ботев” № 25 Телефон: 092/ 623 053 E-mail: rc_vratza@abv.bg

РЕКИЦ - Габрово

Адрес: гр. Габрово, ул."Тимок" № 2 Телефон: 066/ 808 213 E-mail: rkicgb@abv.bg

РЕКИЦ - Добрич

Адрес: гр. Добрич, бул."25 септември” № 44 Телефон: 058/ 603 661 E-mail: ekic@abv.bg

РЕКИЦ - Кърджали

Адрес: гр. Кърджали, ул."Републиканска” № 47; ул."Беласица" № 1 Телефон: 0361/ 61 179;  0361/ 62151 E-mail: rekic_kj@abv.bg  ;  rekits.kj@abv.bg

РЕКИЦ - Кюстендил

Адрес: гр. Кюстендил, ул. „Отец Паисий” № 11 Телефон: 078/ 526 395 E-mail: rekic_kn@abv.bg

РЕКИЦ - Ловеч

Адрес: гр. Ловеч, бул. „България” № 3, ет. 3 Телефон: 068/ 604 773 E-mail: rekits_lch@abv.bg  

РЕКИЦ - Монтана

Адрес: гр. Монтана, бул. „Трети март” № 88 Телефон: 096/ 306 440 E-mail: rekic_montana@gmail.com

РЕКИЦ - Пазарджик

Адрес: гр. Пазарджик, бул. „Г. Бенковски” № 36 Телефон: 034/ 442 567 E-mail: rekitc_05pz@abv.bg

РЕКИЦ - Перник

Адрес: гр. Перник, 2300 ул. „Радомир” № 1А ет.ІV, офис № 22 Телефон: 076/ 649917 E-mail: rekic_pk@ abv.bg  info@chitalishta-pk.org chitalishta-pk.org   Иванка Василева Зорница Вангелова

РЕКИЦ - Плевен

Адрес: гр. Плевен, ул. "Димитър Константинов" №23, вх. 1,ет.2, офис 107 тел. : 064/610075        E-mail: rekic.pleven@abv.bg

РЕКИЦ - Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ул. „П.Р.Славейков” № 33 Телефон: 032/ 632 064 E-mail: consult_plovdiv@abv.bg

РЕКИЦ - Разград

Адрес: гр. Разград, бул. „България” № 21 Телефон: 084/ 661 426 E-mail: rrekitz05@mail.bg

РЕКИЦ - Русе

Адрес: гр. Русе, ул. „Черно море” № 2 Телефон: 082/ 87 50 59 E-mail: recicrs@abv.bg

РЕКИЦ - Силистра

Адрес: гр. Силистра, ул. „Петър Вичев” № 12, ет.2, офис № 3 Телефон: 086/ 824 526 E-mail: rekitssilistra@abv.bg

РЕКИЦ - Сливен

Адрес: гр. Сливен, бул. „Хаджи Димитър” № 6 Телефон: 044/ 623 896 E-mail: rekic_sl@abv.bg

РЕКИЦ - Смолян

Адрес: гр. Смолян, бул. „България” № 10 , ст. 603 Телефон: 0301/ 62 513 E-mail: rc_smolyan@abv.bg www.chitalishta-sm.com

РЕКИЦ - София-град

Адрес: гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 123 Телефон/Факс: 02/ 9810602 E-mail: rekic_sofia@abv.bg

РЕКИЦ - София-област-1

Адрес: гр. Своге, ул. Цар Симеон" № 29 Телефон: 0726/ 2095 Е-mail: r.center_svoge@mail.bg

РЕКИЦ - София-област-2

Адрес: гр. Ботевград, пл. "Освобождение" № 12 Телефон: 0723/66199 Е-mail: centar_botevgrad@abv.bg

РЕКИЦ - Стара Загора

Адрес: гр. Стара Загора, бул. „Руски” № 17 Телефон: 042/ 603 950 E-mail: rchc_stz@abv.bg

РЕКИЦ - Търговище

Адрес: гр. Търговище, пл. „Стоян Мавродиев” Телефон: 0601/ 63 217 E-mail: citikc_tg@abv.bg

РЕКИЦ - Хасково

Адрес: гр. Хасково, пл. „Свобода” № 11 Телефон: 038/ 665 036 E-mail: rc_haskovo@abv.bg

РЕКИЦ - Шумен

Адрес: гр. Шумен, пл. "Възраждане" № 4 Телефон: 054/ 802261 E-mail: rekic_shumen@abv.bg  

РЕКИЦ - Ямбол

Адрес: гр. Ямбол, пл. „Страшимир Кринчев” № 3 Телефон: 046/ 663 986 E-mail: rekic.yambol @abv.bg

Регионални експертно-консултантски и информационни центрове "Читалища"

РЕКИЦ подпомагат Министерството на културата при провеждането на националната политика към читалищата, основана на принципите на децентрализацията, съхраняване на местните традиции и активното гражданско участие. Те осъществяват дейности за читалищата от цялата област, на чиято територия функционират. Центрове има във всеки един областен град, а за област София са разположени в Ботевград и Своге.