Заповед № РД-01-240/16.04.2021 г. на министъра на здравеопазването

Размер на шрифта: a |a |a|
Считано от понеделник, 19 април, провеждането на културни и развлекателни мероприятия (фестивали, кина, театри, циркови представления, сценични прояви, концерти, музеи, галерии, библиотеки, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) се допуска при използване на не повече от 50% от капацитета на помещенията. Това нарежда министърът на здравеопазването с издадена днес заповед.

 
Със същата заповед се допуска провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тиймбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма, при използване на не повече от 50% от капацитета на помещенията, спазване на физическа дистанция от 1,5 м и носене на защитни маски за лице от участниците.


Също посещенията в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца, се допускат при използване на не повече от 50% от капацитета на помещението и носене на защитни
маски за лице от персонала.


До 27 април преустановени остават груповите туристически пътувания с организиран транспорт в страната и в чужбина и груповите посещения на туристически обекти в страната. 


С пълния текст на Заповед № РД-01-240/16.04.2021 г. можете да се запознаете на интернет страницата на Министерството на здравеопазването.