Конкурс за есе за Карл Кандулков

Размер на шрифта: a |a |a|

Народно читалище "Габрово-2002" организира конкурс за ученическо биографично есе, посветено на известния български архитект Карл Кандулков, проектирал емблематични сгради и паметници в нашия град. Поканата за участие е адресирана до всички ученици в Габрово, а поводъте 100-годишнината от рождението на именития архитект.


Карл Кандулков е бил два пъти кмет на Габрово (април 1959 - март 1966 г.;юли 1971 – юли 1976 г.), през което време разработва и осъществява мащабно строителство и благоустрояване на града. По негови проекти са построени Домът на културата "Емануил Манолов", Домът на хумора и сатирата, Спортна зала "Орловец", Летният театър, монументът "Коня", който е на входа на града, паметникът на Митко Палаузов. Участва в обновяване и преустройство на НЧ „Априлов-Палаузов 1861“/Драматичния театър/. Осъществява мащабната монументална украса на града, оформяйки входовете на Габрово и предлагайки пластични решения на габровските мостове.


Наградният фонд предвижда победителите в конкурса да бъдат отличени с парични награди и грамоти.


За първо място е предвидена награда от 100 лева, а за втора - 50 лв.


Ученическото есе трябва да бъде от 1 страница, като крайният срок за изпращане на разработките е 30 май 2020 г., на адрес: chitalistegabrovo@abv.bg.Повече информация може да получите и на www.gabrovo2002.com