Състав на Националния съвет - Заповед № РД 9Н-117 от 07.11.2017 г.

Размер на шрифта: a |a |a|

Състав на Националния съвет по читалищно дело, определен със Заповед на министъра на културата - № РД 9Н-117 от 07.11.2017 г.

Председател: Амелия Гешева – заместник-министър на културата

Членове:

1. Камелия Колева (титуляр), началник отдел „Достъп до образование”, дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието” в Министерство на образованието и науката,

2. Тихозар Кръстев (заместник), младши експерт в отдел „Достъп до образование”, дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието” в Министерство на образованието и науката,

3. Евгения Петкова, държавен експерт в дирекция „Финанси на общините” в Министерство на финансите,

4. Николай Дойнов, председател на Съюза на народните читалища,

5. Тома Томов, главен експерт в дирекция „Вероизповедания”,

6. Доц. д-р Красимира Александрова, директор на Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”,

7. Проф. д.ик.н. Стоян Денчев, ректор на УниБИТ, почетен председател на Съюза на народните читалища,

8. Боян Ангелов, председател на Съюза на българските писатели,

9. Райнис Гелов, художник, член на Съюза на българските художници,

10. Галя Грозданова-Радева, първи заместник-председател на Съюза на българските музикални и танцови дейци,

11. Иван Павлов, председател на Съюза на българските филмови дейци,

12. Арх. Георги Бакалов, председател на Съюза на архитектите в България,

13. д-р Анета Дончева, член на УС на Българска библиотечно-информационна асоциация,

14. Василка Ванчева, член на УС на асоциация „Българска книга”,

15. Иван Андонов, Национално сдружение на общините в Република България, председател на народно читалище „Братство 1869” - Кюстендил

16. Доц. д-р Венцислав Велев, началник на отдел „Регионални дейности”, дирекция „Международни и регионални дейности” в Министерството на културата,