Второ заседание на НСНКН

Размер на шрифта: a |a |a|
2007-01-24 

На 24 януари т.г. под председателството на зам.-министъра на културата Надежда Захариева и на директора на института по фолклор при БАН проф. Мила Сантова се проведе второто редовно заседание на Националния съвет по нематериалното културно наследство. Присъстваха членовете на съвета проф. д. и. н. Иваничка Георгиева, доц. д-р Валентина Ганева-Райчева, Дина Колева - ръководител на групата „Бистришки баби”, Румяна Митрева – генерален секретар на Националната комисия за ЮНЕСКО и Венцислав Велев – директор на дирекция „Регионални културни дейности” в МК.

Проф. Мила Сантова запозна членовете на съвета с въпросите, които ще бъдат разисквани на предстоящата сесия на Междуправителствения комитет за опазване на нематериалното културно наследство. Обект на дискусия бе и конкретни стъпки за установяване на система „Живи човешки съкровища” в страната.