Първо заседание на НСНКН

Размер на шрифта: a |a |a|
2006-11-23

На 23 ноември, т.г. под председателството на зам.-министъра на културата Надежда Захариева и на директора на института по фолклор при БАН проф. Мила Сантова се проведе първото заседание на Националния съвет по нематериалното културно наследство.
Със заповед на министъра на културата проф. Стефан Данаилов за членове на съвета са определени: акад. д. изк. Николай Кауфман,  проф. д. изк. Анна Илиева, проф. д. и. н. Иваничка Георгиева, доц. д-р Валентина Ганева-Райчева, д-р Николай Ненов, народната певица Елена Божкова, Дина Колева - ръководител на групата „Бистришки баби”, д-р Венцислав Велев. На първото заседание присъства и Румяна Митрева – генерален секретар на Националната комисия за ЮНЕСКО.
Проф. Мила Сантова запозна членовете на съвета с разискванията, проведени на Първата редовна сесия /27-29 юни 2006 г. – Париж, Франция/ и Първата извънредна сесия /9 ноември 2006 г., Париж, Франция/ на Генералната конференция на страните-членки на ЮНЕСКО, подписали Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство, както и за решенията, приети на Първата редовна сесия на междуправителствения комитет за опазване на нематериалното културно наследство, проведена на 18-19 ноември 2006 г. в Алжир. Обект на дискусия бе и перспективата за установяване на система „Живи човешки съкровища” в страната.