Национален съвет за нематериално културно наследство

Размер на шрифта: a |a |a|
Със Заповед на министъра на културата е сформира Национален свет за нематериално културно наследство.
Националният съвет по нематериално културно наследство изпълнява следните задачи:
- участва   в   разработването   и   обсъждането   на   стратегията   за   опазване  и популяризиране на традиционната българска култура и фолклор;
- разглежда и предлага на Министъра на културата мерки, за прилагане на Конвенцията за нематериално наследство;
- разглежда и предлага на Министъра на културата виждане за установяване на систевма „Живи човешки съкровища в страната;
- изразява мнения и дава препоръки по въпроси, свързани с проблемите на опазването и съхраняването на нематериалното културно наследство.

Национален съвет по нематериално културно наследство
Председател:
Проф. Стефан Данаилов – Министър на културата
Заместник-председатели:
Надежда Захариева – заместник-министър на културата
Проф., д. изк. Мила Сантова - директор на Института за фолклор при БАН                                
Секретар:
Д-р Венцислав Велев – директор на дирекция „Регионални културни дейности”, МК
Членове:
Акад., д. изк. Николай Кауфман  - фолклорист, БАН
Проф., д. изк. Анна Илиева – етнохореолог, БАН
Проф. д. и. н. Иваничка Георгиева – етнограф, СУ „Св. Климент Охридски"
Доц, д-р Валентина Ганева – Райчева – фолклорист, БАН
Д-р Николай Ненов – фолклорист, директор на Регионален музей гр. Русе
Елена Божкова - народна певица
Дина Колева - ръководител на групата на „Бистришките баби"


Първо заседание на НСНКН

2006-11-23 На 23 ноември, т.г. под председателството на зам.-министъра на културата Надежда Захариева и на директора на института по фолклор при БАН проф. Мила Сантова се проведе първото заседание на Националния съвет по нематериалното културно наследство. Със заповед на министъра на културата проф. Стефан Данаилов за членове на съвета са определени: акад. д. изк. Николай Кауфман,  проф. д. изк. Анна Илиева,

Второ заседание на НСНКН

2007-01-24  На 24 януари т.г. под председателството на зам.-министъра на културата Надежда Захариева и на директора на института по фолклор при БАН проф. Мила Сантова се проведе второто редовно заседание на Националния съвет по нематериалното културно наследство. Присъстваха членовете на съвета проф. д. и. н. Иваничка Георгиева, доц. д-р Валентина Ганева-Райчева, Дина Колева - ръководител на групата

Четвърто заседание на НСНКН

2007-09-19 На 19 септември 2007 г. се проведе заседание на Националния съвет за  нематериално наследство при Министерството на културата. Заседанието се проведе при следния дневен ред:   1.Доклад за резултатите от провеждането на ІІ-та редовна сесия на междуправителствения комитет на държавите-членки на ЮНЕСКО, състояла се в Токио – 2-7 септември 2007 г.   2.Обсъждане на възможности за въвеждането на