Разяснения относно вписването на Регистъра на народните читалища

Размер на шрифта: a |a |a|

Във връзка с постъпили запитвания, относно въведените "Правила за вписване в Публичния регистър на народните читалища и читалищни сдружения" е необходимо да се има предвид следното:

Не се извършва нова пререгистрация на народните читалища и ново вписване в Публичния регистър.

 

Настоящите правила, заедно с изискуемите формуляри, важат при подаване на нови, от момента, заявления за вписване в Публичния регистър на народните читалища, или за отразяване на настъпили промени по актуалното състояние на читалищата.