Новите елементи в Националната листа на нематериалното културно наследство - 2014

Размер на шрифта: a |a |a|

На основание чл. 11, б и чл. 13 от Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство, т.6 от Процедурата за номиниране по системата „Живи човешки съкровища – България“, Протокол от 17.06.2014 г. от заседанието на Национална експертна комисия (заповед № РД 9К-72 / 13.06.2014 г) и чл. 5 от Устройствения правилник на Министерство на културата, министър Петър Стоянович утвърди списъка на новите 5 елемента, които подлежат на вписване в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство. Така до вписаните 15 елемента се нареждат още 5.

 

Те са:

- Раздел „Традиционни обреди и празници“
„Лазаруване в село Старо село - от векове на векове” - с групов носител, представен от НЧ „Възраждане-1940”, с. Старо село, общ. Тутракан, обл. Силистра

- Раздел „Традиционни обреди и празници“
„Хъдрелез – алиански карнавални игри от с. Бисерци” - с групов носител, представен от НЧ „Стефан Караджа 1928” с. Бисерци, общ Кубрат, обл. Разград

- Раздел „Традиционни обреди и празници“
„Дервишов ден в Лесичово” - с групов носител, представен от НЧ „Отец Паисий 1890” – с. Лесичово, общ. Лесичово”, обл. Пазарджик

- Раздел „Традиционни занаяти, домашни дейности и поминъци“
„Колани, тъкани „на кори” - с индивидуален носител - Софка Петрова Димитрова, представен от НЧ „Пробуда-1958” – гр. Шумен, обл. Шумен

- Раздел „Традиционно пеене и свирене”
„Добруджанска тройка – минало, настояще и бъдеще” - с групов носител, представен от НЧ „Йордан Йовков 1870”, гр. Добрич, обл. Добрич.