РЕКИЦ

Размер на шрифта: a |a |a|

Регионалните експертно-консултантски и информационни центрове „Читалища” /РЕКИЦ/ подпомагат националната политика към читалищата, основана на принципите на децентрализацията, съхраняване на местните традиции и активното гражданско участие. Осъществяват дейности за читалищата от цялата област, на чиято територия функционират.Приоритетни направления на дейност пред РЕКИЦ „Читалища”

 
- Попълване на Информационна карта за всяко едно читалище. Включване на наличните данни в националния регистър на народните читалища;
- Осъществяване на методическа и експертно-консултантска дейност; Разработване на експертни становища по състоянието и проблемите на читалищата;
- Организиране и участие в осъществяването на обучителни програми, курсове и други квалификационни дейности; Подготовка и подпомагане на читалища при разработване и участие в проекти;
- Организиране и провеждане на регионални срещи по проблемите на читалищата;
- Насърчаване и популяризиране на нови идеи и мислене в читалището;
- Координиране работата на читалищата в териториалната библиотечно-информационна мрежа и подпомага модернизирането им като основни културни и информационни центрове за местната общност;
- Подпомагане дейността на народните читалища в сферата на опазването, и популяризирането на нематериалното културно наследство. Любителско творчество;
Информация за дейността на РЕКИЦ по места можете да видите ТУК