"Живи човешки съкровища - България" - етап 2014

Размер на шрифта: a |a |a|
Министерството на културата стартира процедурата за попълване на Националната система „Живи човешки съкровища – България” за 2014 г., която преминава през два етапа – регионален и национален.
 
Поддържането на системата цели съхраняване на знанията и уменията за културно изразяване, които имат важно културно, историческо и художествено значение за България и тяхното предаване на следващите поколения. 
 
Право на номинации имат народните читалища, като най-стари културни институции, представени и днес в почти всяко селище на България, както и регионалните музеи. Те предлагат лица или групи, които владеят във висша степен традиционни знания и умения в някоя от областите на нематериалното културно наследство.
 
Кандидатури на регионално ниво могат да се подават в областните администрации до 20 април 2014 г. За тяхното оценяване ще бъдат създадени комисии, които включват представители на регионалните музеи, краеведи и национални експерти от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българска академия на науките. Работата на тези регионални комисии ще приключи до 31 май 2014 г.
 
Избраните от тях елементи ще се представят на официалната интернет страница на Министерството на културата, паралелно с тези на съответните областни администрации, както и чрез национални медии.
 
През м. юни 2014 г. национална комисия ще обсъди и оцени излъчените регионални кандидатури и ще направи предложение до министъра на културата за вписването на нови елементи в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство.
 
Публичната церемония по тяхното обявяване и награждаване ще се състои на 24 юни 2014 г. в Министерството на културата.

За допълнителна информация: дирекция „Нематериално културно наследство”, тел.: 02/ 94 00 897 и 02/ 94 00 827, както и на сайт „Читалища”(www.chitalishta.com).

Всички необходими документи за участие и организиране на процедурата можете да изтеглите тук, тук, тук и тук.