Регионални експертно-консултантски и информационни центрове "Читалища"

Размер на шрифта: a |a |a|
РЕКИЦ подпомагат Министерството на културата при провеждането на националната политика към читалищата, основана на принципите на децентрализацията, съхраняване на местните традиции и активното гражданско участие.

Те осъществяват дейности за читалищата от цялата област, на чиято територия функционират. Центрове има във всеки един областен град, а за област София са разположени в Ботевград и Своге.