РЕКИЦ - Хасково

Размер на шрифта: a |a |a|
Адрес: гр. Хасково, пл. „Свобода” № 11
Телефон: 038/ 665 036
E-mail: rc_haskovo@abv.bg

Читалище "Пробуда" в Ивайловград споделя...

През месец май читалище “Пробуда” Ивайловград спечели четири проекта по Програма ШАРС  и  към настоящ момент започна тяхната реализация. В какво се състоят те?  Двете общини Ивайловград и Маджарово бяха включени в третата фаза на Програма “Обществен форум” на ШАРС, МК, НФК, ФРМС, за да може да генерират на базата на провеждаши се Общи Форум-сесии добри проектни предложения за