На фокус

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 назад

Нематериално културно наследство

Национална листа на нематериалното културно наследство „Живи човешки съкровища – България”.   Попълвания - 2008 година; 2010 година; 2012 година; 2014 година, 2016 година    Предстоящо попълване - 2018 г.      

Публичен регистър на народните читалища и читалищни сдружения / Информационна карта на читалище

В този раздел ще получите информация относно изискванията за подаване на заявления или актуализиране на информацията за актуалното състояние на всяко едно читалище или читалищно сдружение, както и подаването на информационна карта от читалищата за съответнагодина.

РЕКИЦ

Регионалните експертно-консултантски и информационни центрове „Читалища” /РЕКИЦ/ подпомагат националната политика към читалищата, основана на принципите на децентрализацията, съхраняване на местните традиции и активното гражданско участие. Осъществяват дейности за читалищата от цялата област, на чиято територия функционират. Приоритетни направления на дейност пред РЕКИЦ „Читалища”   -

Структурни фондове на ЕС

„Една посока - много възможности" е мотото, което ще отличава европейското финансиране в България в програмния период 2014-2020 г.    Участието на България в Структурните фондове на Европейския съюз ще допринесе за ограничаване на различията в икономическото и социално развитие между отделните региони в България и между България и останалите страни-членки на ЕС. България има възможност да

Портал на Европейския съюз

Портал на Европейския съюз         През есента на 2007 г. г-н Бернар Кушнер, министър на външните и европейски работи на Френската република, г-жа Кристин Албанел, министър на културата и на комуникацията на Френската република и г-н Жан-Пиер Жуйе, държавен секретар по европейските въпроси на Френската република, отправиха писмо-покана към Република България, адресирано до проф. Стефан

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 назад