Правилник за работа на Националния съвет

Правилник за работа на Националния съвет по читалищно дело - Заповед № РД09-120 от 01.03.2017 г.

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ЧИТАЛИЩНО ДЕЛО утвърден със Заповед № РД09-120/01.03.2017 г.   Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С правилника се уреждат устройството и  дейността на Националния съвет по читалищно дело, наричан по-нататък „съвета”. Чл. 2. (1) Съветът e постоянно действащ орган към министъра на културата с експертно-консултативни функции за

Правилник за работа на Националния съвет по читалищно дело - Заповед № РД09-572 от 28.07.2016

Normal 0 false false false BG X-NONE X-NONE ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ЧИТАЛИЩНО ДЕЛО утвърден със Заповед № РД09-572/28.07.2016 г.   Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С правилника се уреждат устройството и  дейността на Националния съвет по читалищно дело, наричан по-нататък

Правилник за работа на Националния съвет по читалищно дело - Заповед № РД09-94 от 21.02.2014

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ЧИТАЛИЩНО ДЕЛО утвърден със Заповед № РД09-94/21.02.2014 г.   Раздел I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. СТАТУТ И ФУНКЦИИ НА СЪВЕТА Чл.1  С настоящия правилника се уреждат устройството, дейността и организацията на Националния съвет по читалищно дело (Съвета). Чл.2 Съветът е експертно-консултативен орган към министъра на културата и се сформира на основание чл. 6,