Публичен регистър на народните читалища и читалищни сдружения / Информационна карта на читалище

Размер на шрифта: a |a |a|
В този раздел ще получите информация относно изискванията за подаване на заявления или актуализиране на информацията за актуалното състояние на всяко едно читалище или читалищно сдружение, както и подаването на информационна карта от читалищата за съответнагодина.

Прикачени файлове

pravila_registar.pdf - pdf - 257 Kb

zayavlenie_prilojenie1.pdf - pdf - 335 Kb

zayavlenie_prilojenie1.doc - doc - 229 Kb

protokol_ustno_podavane_prilojenie2.pdf - pdf - 285 Kb

info_karta_chitalishta.pdf - pdf - 161 Kb

info_karta_ukazanie_za_popalvane.pdf - pdf - 412 Kb

registar_chitalishtac_infokarta_2016_zayavlenie.docx - doc - 21 Kb

Издаване на удостоверение за вписване в публичния регистър

Публичен регистър на народните читалища и читалищни сдружения   1. Услуга 2800: „Издаване на удостоверение за вписване в публичния регистър на народните читалища и читалищните сдружения”. 2. Нормативно основание: Закон за народните читалища – чл. 10. 3. Срок за предоставяне: в 14-дневен срок от подаване на заявлението, освен в случаите, когато са констатирани нередности. 4. Срок на действие

Публичен регистър на народните читалища и читалищни сдружения

Със заповед на министъра на културата - № РД09-611 от 11.09.2015 г., са утвърдени Правила  за издаване на удостоверение за вписване в Публичния регистър на народните читалища и читалищните сдружения   Необходимите документи, нужни да бъдат подадени в Министерството на културата, при подаване на заявление за вписване в публичния регистър, са следните: 1. Заявление за предоставяне на

Информационна карта на читалище

Указание за попълване на Информационната карта от всяко едно читалище     1. Информационната карта е част от Публичния регистър на народните читалища и е за съответната година на попълване. Същата се подава в електронен вид и на хартиен носител най-късно до 31 март. /* За 2017 г. крайната датата на подаване е 30 април/    2. Подаването на информационната карта се осъществява

Разяснения относно вписването на Регистъра на народните читалища

Във връзка с постъпили запитвания, относно въведените "Правила за вписване в Публичния регистър на народните читалища и читалищни сдружения" е необходимо да се има предвид следното: Не се извършва нова пререгистрация на народните читалища и ново вписване в Публичния регистър.   Настоящите правила, заедно с изискуемите формуляри, важат при подаване на нови, от момента, заявления за