Нематериално културно наследство

Размер на шрифта: a |a |a|
Национална листа на нематериалното културно наследство „Живи човешки съкровища – България”.
 
Попълвания - 2008 година; 2010 година; 2012 година; 2014 година, 2016 година 
 
Предстоящо попълване - 2018 г.

 

 

 

назад 1 | 2

Национална представителна листа на нематериалното културно наследство - 2008 г.

Елементи   вписани в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство „ Живи човешки съкровища – България” - 2008 година       1. Сфера на НКН – „ Традиционни обреди и празници” Име на проекта – „ Нестинарството – българска магия с огнена жарава” (за с.Българи, община Царево) Институция – Регионален исторически музей

REPRESENTATIVE LIST OF THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

REGISTER OF THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA www.treasuresbulgaria.com     REPRESENTATIVE LIST OF THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA       20 08   1 . Section : Traditional rites and feasts Project name : "Nestinarstvo, messages from the past: the Panagyr of Saints Constantine and E lena in the village of Bulgari" Nominating i nstitution : Regional Historic Museum - Bourgas Bearer : A group from v. Bulgari, Tzarevo Municipality (headed by Michail Michailov)   2. Section : Traditional rites and feasts

назад 1 | 2