Нематериално културно наследство

Размер на шрифта: a |a |a|
Национална листа на нематериалното културно наследство „Живи човешки съкровища – България”.
 
Попълвания - 2008 година; 2010 година; 2012 година; 2014 година, 2016 година 
 
Предстоящо попълване - 2018 г.

 

 

 

1 | 2 назад

Националната система „Живи човешки съкровища – България” - етап 2021 г.

Министерството на културата стартира процедурата за попълване на Националната система „Живи човешки съкровища – България” за 2021 г., която преминава през два етапа – областен и национален.   Поддържането на системата цели съхраняване на важни за България и нейната култура знания, дейности и умения на общности, групи и отделни лица, тяхното предаване на следващите поколения чрез

"Живи човешки съкровища - България" - етап 2016 г.

Министерството на културата обявява процедурата по провеждане на Националната система „Живи човешки съкровища – България“ – етап 2016.   Съгласно действащата методика, на всеки две години се извършва кампания по провеждането на Националната система „Живи човешки съкровища – България“, с която се попълва и Националната листа на елементите на нематериално културно наследство.

Новите елементи в Националната листа на нематериалното културно наследство - 2014

На основание чл. 11, б и чл. 13 от Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство, т.6 от Процедурата за номиниране по системата „Живи човешки съкровища – България“, Протокол от 17.06.2014 г. от заседанието на Национална експертна комисия (заповед № РД 9К-72 / 13.06.2014 г) и чл. 5 от Устройствения правилник на Министерство на културата, министър Петър Стоянович утвърди списъка на новите 5

"Живи човешки съкровища - България" - етап 2014

Министерството на културата стартира процедурата за попълване на Националната система „Живи човешки съкровища – България” за 2014 г., която преминава през два етапа – регионален и национален.   Поддържането на системата цели съхраняване на знанията и уменията за културно изразяване, които имат важно културно, историческо и художествено значение за България и тяхното предаване на

Национална представителна листа на нематериалното културно наследство - 2012 г.

Елементи   вписани в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство „ Живи човешки съкровища – България” - 2012 г.     1. Сфера на НКН – „ Традиционно пеене и свирене” Име на проекта – „ Добърски баби – пазители на традиционния обред Водици” Институция – Народно читалище „ Просвета – 1927”, с.Добърско, община

Национална представителна листа на нематериалното културно наследство - 2010 г.

Елементи   вписани в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство „ Живи човешки съкровища – България” - 2010 г.   1. Сфера на НКН – „ Традиционно разказване” Име на проекта - „ Чуйте и ще знаете” Институция – Народно читалище „ Миньор – 2005”, гр.Перник, община Перник, област Перник Индивидуален носител –

1 | 2 назад