ПРЕГЛЕД НА ЧИТАЛИЩА

Рег. № Име на сдружение/съюз Фирмено дело Председател Град/село Община Област
1 Съюз на народните читалища 7197/1990; 1991. 2006; 2014; 2019 ГРАД СОФИЯ СТОЛИЧНА СОФИЯ-ГРАД
2 "Съвременни читалища" 11325/2004;2010г. ГРАД СОФИЯ СТОЛИЧНА СОФИЯ-ГРАД
3 Сдружение на Благоевградските читалища 6/2010г. ГРАД БЛАГОЕВГРАД БЛАГОЕВГРАД БЛАГОЕВГРАД
4 "Сдружение на Софийските народни читалища-2005" 6413/2005;2010г. ГРАД СОФИЯ СТОЛИЧНА СОФИЯ-ГРАД
5 "Читалищна асоциация за развитие юг" 22/2008 г.;2014 ГРАД КЪРДЖАЛИ КЪРДЖАЛИ КЪРДЖАЛИ
6 "Родопи - 2010-Пловдив" 60/2010г.;2016 ГРАД ПЛОВДИВ ПЛОВДИВ ПЛОВДИВ
7 "Общинско читалищно сдружение-1990г.-гр.Първомай" 1351/2000г.;2010г.;2013;2016; 2019; 2021 ГРАД ПЪРВОМАЙ ПЪРВОМАЙ ПЛОВДИВ
8 "Родопи 2-2010-Пловдив" 61/2010 ГРАД ПЛОВДИВ ПЛОВДИВ ПЛОВДИВ
9 "Асоциация на народните читалища-Община Димитровград" 1509/2007г. ГРАД ДИМИТРОВГРАД ДИМИТРОВГРАД ХАСКОВО
10 "Общинско сдружение Култура-2010-Калояново" 102/2010г. СЕЛО КАЛОЯНОВО КАЛОЯНОВО ПЛОВДИВ
11 "Читалища от Община Поморие-2010г." 112/2010г.;2016; 2019;2022 ГРАД ПОМОРИЕ ПОМОРИЕ БУРГАС
12 "Общински читалищен съюз-община Лозница" 316/2007г.;2010г. ГРАД ЛОЗНИЦА ЛОЗНИЦА РАЗГРАД
13 "Читалища" 191/2003г.;2011г.;2023 ГРАД СЛИВЕН СЛИВЕН СЛИВЕН
14 "Средецките читалища-2012 г." 4/2013 г. ГРАД СРЕДЕЦ СРЕДЕЦ БУРГАС
15 "Общинско читалищно сдружение-Балчик" 396/2004 г.; 2018; 2021 ГРАД БАЛЧИК БАЛЧИК ДОБРИЧ
16 "Читалища с бъдеще 2012" 7/2012 г.; 2015; 2019 СЕЛО ТЕНЕВО ТУНДЖА ЯМБОЛ
17 "Читалищата в община Горна Малина-2015" 16/2015 СЕЛО ГОРНА МАЛИНА ГОРНА МАЛИНА СОФИЯ
18 "Сдружение на народните читалища Хемус - 2015" 606/2015 г. ГРАД СОФИЯ СТОЛИЧНА СОФИЯ-ГРАД
19 Видински фонд "Читалища" 7/2012 г. ГРАД ВИДИН ВИДИН ВИДИН
20 "Народни читалища на Трекляно - 2017" 2020 СЕЛО ТРЕКЛЯНО ТРЕКЛЯНО КЮСТЕНДИЛ
21 Национално сдружение- "Народно щастие" - ГРАД СОФИЯ СТОЛИЧНА СОФИЯ-ГРАД