Детайлна информация за читалище - Никола Йонков Вапцаров-1902

Статус Действащо
Регистрационен № 1798
Име на читалище Никола Йонков Вапцаров-1902
Област РУСЕ
Община ДВЕ МОГИЛИ
Град/село СЕЛО КАЦЕЛОВО
Адрес "Трети март"2, п.к.7160
Булстат 000523470
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 0878178944
Факс ----------------
E-mail chitalishtekacelovo_1902@abv.bg
Председател Емилия Йорданова Тодорова
Секретар Боянка Кръстева Георгиева

Информационна карта 2020

Информационна карта 2019