Детайлна информация за читалище - Пейо Крачолов Яворов

Статус Действащо
Регистрационен № 1262
Име на читалище Пейо Крачолов Яворов
Област БУРГАС
Община АЙТОС
Град/село СЕЛО ЧЕРНА МОГИЛА
Адрес
Булстат 000046186
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон
Факс
E-mail
Председател Хюсеин Хасан Мехмед
Секретар