Детайлна информация за читалище - "Пробуда -1928"

Статус Действащо
Регистрационен № 1119
Име на читалище "Пробуда -1928"
Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Община СВИЩОВ
Град/село СЕЛО ДЕЛЯНОВЦИ
Адрес "Първа" 20, п.к.5292
Булстат 000125491
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 0886430686;
Факс -
E-mail kmet.delianovci@abv.bg
Председател Валентина Илиева Тодорова
Секретар Теодора Димитрова

Информационна карта 2018