Детайлна информация за читалище - "Надежда 1869"

Статус Действащо
Регистрационен № 1801
Име на читалище "Надежда 1869"
Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Община ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Град/село ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Адрес "Иван Вазов" 36, п.к. 197, п.к.5000
Булстат 104064567
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 062/628336
Факс -
E-mail nadi_ab52@abv.bg
Председател Донка Цанева Колева-Радева
Секретар Виолета Тодорова Белчева

Информационна карта 2023

Информационна карта 2022

Информационна карта 2021

Информационна карта 2020

Информационна карта 2019

Информационна карта 2018