Детайлна информация за читалище -

Статус
Регистрационен №
Име на читалище
Област
Община
Град/село  
Адрес
Булстат
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон
Факс
E-mail
Председател
Секретар