ПРЕГЛЕД НА ЧИТАЛИЩА

Рег. № Име на читалище Град/село Община Област
80 "Добри Войников-1856" ГРАД ШУМЕН ШУМЕН ШУМЕН
81 Спасение ГРАД ЛОВЕЧ ЛОВЕЧ ЛОВЕЧ
82 "Просвета -1919" СЕЛО КРАСЕН ИВАНОВО РУСЕ
83 "Св.Климент Охридски-1926" СЕЛО СКЛАВЕ САНДАНСКИ БЛАГОЕВГРАД
84 "Просвета-1937" СЕЛО ПЛЕТЕНА САТОВЧА БЛАГОЕВГРАД
85 "Цветан П. Петров - Велко -1905 г." СЕЛО КРУШУНА ЛЕТНИЦА ЛОВЕЧ
86 "Петко Мандажиев -1928" СЕЛО МОМИНО СЕЛО РАКОВСКИ ПЛОВДИВ
87 "Пробуда -1935г." ГРАД СЕПТЕМВРИ СЕПТЕМВРИ ПАЗАРДЖИК
88 "Зора-1858" ГРАД ДУПНИЦА ДУПНИЦА КЮСТЕНДИЛ
89 "Димитър Благоев-1926" СЕЛО СЛАВОВИЦА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ ПЛЕВЕН
90 "Съзнание -1913 г." СЕЛО ВЛАДИНЯ ЛОВЕЧ ЛОВЕЧ
91 "Христо Ботев - 1905 г." ГРАД ПЛОВДИВ ПЛОВДИВ ПЛОВДИВ
92 "Ведрина -1948г." ГРАД АЛФАТАР АЛФАТАР СИЛИСТРА
93 "Съзнание 1914" СЕЛО ПЪРВЕНЕЦ РОДОПИ ПЛОВДИВ
94 Коста Марков ГРАД ХАСКОВО ХАСКОВО ХАСКОВО
95 "Просвета-1928" СЕЛО КОШОВ ИВАНОВО РУСЕ
96 "Светлина -1928 г." СЕЛО РЪЖЕНА КАЗАНЛЪК СТАРА ЗАГОРА
97 "Наука -1905 г." СЕЛО ШАНОВО МЪГЛИЖ СТАРА ЗАГОРА
98 "Просвета -1927 с. Йоаким Груево" СЕЛО ЙОАКИМ ГРУЕВО СТАМБОЛИЙСКИ ПЛОВДИВ
99 "Наука -1919 г. с. Крумово" СЕЛО КРУМОВО РОДОПИ ПЛОВДИВ
100 "Кирил Маджаров-1866" ГРАД СМОЛЯН СМОЛЯН СМОЛЯН
101 "Йордан Йовков-1894г." ГРАД АЛФАТАР АЛФАТАР СИЛИСТРА
102 "Просвета -1927 г." СЕЛО ЧАВДАРЦИ ЛОВЕЧ ЛОВЕЧ
103 "Съзнание-1921г.- с. Асен" СЕЛО АСЕН ПАВЕЛ БАНЯ СТАРА ЗАГОРА
104 "Христо Ботев -1928 г." СЕЛО ПРЕСЯКА ЛОВЕЧ ЛОВЕЧ
105 "Христо Ботев-1927" СЕЛО ГОРАН ЛОВЕЧ ЛОВЕЧ
106 "Полковник Стоян Едрев - 1895г." СЕЛО РАДЮВЕНЕ ЛОВЕЧ ЛОВЕЧ
107 Къньо Едрев Папазов-1928 СЕЛО ЕДРЕВО НИКОЛАЕВО СТАРА ЗАГОРА
108 "Христо Ботев-1930г." СЕЛО СЛАВЯНИ ЛОВЕЧ ЛОВЕЧ
109 "Пробуда 1927г." СЕЛО ГОРНО ПАВЛИКЕНЕ ЛОВЕЧ ЛОВЕЧ
111 "Чудомир-1905" СЕЛО ТУРИЯ ПАВЕЛ БАНЯ СТАРА ЗАГОРА
112 "Зора 1897г." СЕЛО ДЕВЕТАКИ ЛОВЕЧ ЛОВЕЧ
113 "Христо Ботев -1925 г." СЕЛО ЛЕШНИЦА ЛОВЕЧ ЛОВЕЧ
114 "Пробуда-1926г." СЕЛО ЙОГЛАВ ЛОВЕЧ ЛОВЕЧ
115 "Алеко Константинов -1954 г.-гр. Пловдив" ГРАД ПЛОВДИВ ПЛОВДИВ ПЛОВДИВ
116 "Напредък-1928 г." СЕЛО КАЗАЧЕВО ЛОВЕЧ ЛОВЕЧ
117 "Хлевенец -1919 г." СЕЛО ХЛЕВЕНЕ ЛОВЕЧ ЛОВЕЧ
118 "Просвета -1901 г." СЕЛО СЛАТИНА ЛОВЕЧ ЛОВЕЧ
119 "Събуждане-1927г." СЕЛО МАЛИНОВО ЛОВЕЧ ЛОВЕЧ
120 "Зора -1930 г." ГРАД ЛОВЕЧ ЛОВЕЧ ЛОВЕЧ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 |