ПРЕГЛЕД НА ЧИТАЛИЩА

Рег. № Име на читалище Град/село Община Област
2931 "Христо Ботев-1929" СЕЛО ИЗВОРНИК ВЪЛЧИ ДОЛ ВАРНА
2932 "Христо Ботев 1914" СЕЛО ИСКЪР ВЪЛЧИ ДОЛ ВАРНА
2933 "Христо Ботев -1920" СЕЛО КАЛОЯН ВЪЛЧИ ДОЛ ВАРНА
2934 "Зора-1928" СЕЛО КАРАМАНИТЕ ВЪЛЧИ ДОЛ ВАРНА
2935 "Просвета -1926г." СЕЛО МИХАЛИЧ ВЪЛЧИ ДОЛ ВАРНА
2936 "Елин Пелин-1927" СЕЛО ОБОРИЩЕ ВЪЛЧИ ДОЛ ВАРНА
2937 "Просвета 1912" СЕЛО СТЕФАН КАРАДЖА ВЪЛЧИ ДОЛ ВАРНА
2938 Христо Ботев СЕЛО СТРАХИЛ ВЪЛЧИ ДОЛ ВАРНА
2939 "Възраждане -1920" СЕЛО ЧЕРВЕНЦИ ВЪЛЧИ ДОЛ ВАРНА
2940 "Наука -1907" СЕЛО ЩИПСКО ВЪЛЧИ ДОЛ ВАРНА
2941 "Просвета -1937" СЕЛО МАРИКОСТИНОВО ПЕТРИЧ БЛАГОЕВГРАД
2942 "Арсо Овчаров -1904" СЕЛО ДОЛЕЦ ПОПОВО ТЪРГОВИЩЕ
2943 Христо Ботев-1930 СЕЛО КРАСИМИР ДЪЛГОПОЛ ВАРНА
2944 "Подем -1928" СЕЛО БУРАНОВО КОЧЕРИНОВО КЮСТЕНДИЛ
2945 "Васил Левски 1925" СЕЛО СВОДЕ ПРАВЕЦ СОФИЯ
2946 Светлина-Вердикал 1927г. ГРАД БАНКЯ СТОЛИЧНА СОФИЯ-ГРАД
2947 "Надежда -1928" СЕЛО ОГНЯНОВО ЕЛИН ПЕЛИН СОФИЯ
2948 "Габрово-2002" ГРАД ГАБРОВО ГАБРОВО ГАБРОВО
2949 "Жар 2002" ГРАД КАЗАНЛЪК КАЗАНЛЪК СТАРА ЗАГОРА
2950 "Искра 1948" СЕЛО ЖЕРНОВ НИКОПОЛ ПЛЕВЕН
2951 "Надежда-1928 г." СЕЛО ТУТРАКАНЦИ ПРОВАДИЯ ВАРНА
2952 "Просвета 1907" СЕЛО БЕЛЯКОВЕЦ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ВЕЛИКО ТЪРНОВО
2953 "Развитие-1883" СЕЛО ЦЕРОВА КОРИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ВЕЛИКО ТЪРНОВО
2954 "Просвета - 1904" СЕЛО ПЧЕЛИЩЕ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ВЕЛИКО ТЪРНОВО
2955 "Култура-2002" ГРАД ДИМИТРОВГРАД ДИМИТРОВГРАД ХАСКОВО
2956 "Христо Ботев - 1923" СЕЛО ОСИКОВО ПОПОВО ТЪРГОВИЩЕ
2957 "Св.Св.Кирил и Методий 2002" СЕЛО ПЕТРОВО СТАРА ЗАГОРА СТАРА ЗАГОРА
2958 "Напредък-1903" СЕЛО ВЕТРИНЦИ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ВЕЛИКО ТЪРНОВО
2959 "Живот -1906" СЕЛО МОКРЕШ ВЪЛЧЕДРЪМ МОНТАНА
2960 "Съзнание-1915 г." СЕЛО СЕПТЕМВРИЙЦИ ВЪЛЧЕДРЪМ МОНТАНА
2961 Зора - 1899 СЕЛО НИКЮП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ВЕЛИКО ТЪРНОВО
2962 "Романо дром-2002" ГРАД ДОБРИЧ ДОБРИЧ ДОБРИЧ
2963 "Просвета -1938" СЕЛО ЗВЕЗДА ПОПОВО ТЪРГОВИЩЕ
2964 "Напредък-1920" СЕЛО ЧАЙКА ПРОВАДИЯ ВАРНА
2965 Читалище-Стефан Богориди ГРАД СОФИЯ СТОЛИЧНА СОФИЯ-ГРАД
2966 "Христо Ботев-1929" СЕЛО БРЕЖАНИ СИМИТЛИ БЛАГОЕВГРАД
2967 "Просвета - Плаково 1873" СЕЛО ПЛАКОВО ВЕЛИКО ТЪРНОВО ВЕЛИКО ТЪРНОВО
2968 "Парашкев Цветков-2003" ГРАД ПЛЕВЕН ПЛЕВЕН ПЛЕВЕН
2969 "Наука - 1927" СЕЛО КРУМОВО АКСАКОВО ВАРНА
2970 "Христо Ботев-1927" СЕЛО ЩИТ СВИЛЕНГРАД ХАСКОВО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 |