ПРЕГЛЕД НА ЧИТАЛИЩА

Рег. № Име на читалище Град/село Община Област
2690 "Отец Паисий-1927" СЕЛО НАЙДЕНОВО БРАТЯ ДАСКАЛОВИ СТАРА ЗАГОРА
2691 Назъм Хикмет-1998 СЕЛО ГОРНА КРЕПОСТ КЪРДЖАЛИ КЪРДЖАЛИ
2692 "Христо Ботев-1956" СЕЛО МИЛАДИНОВО КЪРДЖАЛИ КЪРДЖАЛИ
2693 Студентско читалище "Св.Георги" ГРАД ПЛОВДИВ ПЛОВДИВ ПЛОВДИВ
2694 Студентско читалище ГРАД СОФИЯ СТОЛИЧНА СОФИЯ-ГРАД
2695 Бъднина ГРАД ВИДИН ВИДИН ВИДИН
2696 "Просвета - 1931" СЕЛО ЧЕРКАСКИ ВЪРШЕЦ МОНТАНА
2697 Светлина СЕЛО ЛЯСКОВО АСЕНОВГРАД ПЛОВДИВ
2698 "Светлина 1928" СЕЛО МОРТАГОНОВО РАЗГРАД РАЗГРАД
2699 Мламолово СЕЛО МЛАМОЛОВО БОБОВ ДОЛ КЮСТЕНДИЛ
2700 "Никола Йонков Вапцаров -1927" СЕЛО ХЪРЛЕЦ КОЗЛОДУЙ ВРАЦА
2701 "Будител-1926 с. Крива бара" СЕЛО КРИВА БАРА КОЗЛОДУЙ ВРАЦА
2702 "Заря -1911" СЕЛО БУТАН КОЗЛОДУЙ ВРАЦА
2703 Аудитория ГРАД ПЛЕВЕН ПЛЕВЕН ПЛЕВЕН
2704 "Васил Левски-1928 г." СЕЛО КЛИМЕНТ КАРЛОВО ПЛОВДИВ
2705 "Васил Левски -1900" СЕЛО ВОЙНЯГОВО КАРЛОВО ПЛОВДИВ
2706 "Просвета -1927г.- с.Богдан" СЕЛО БОГДАН КАРЛОВО ПЛОВДИВ
2707 "Н.Й. Вапцаров-1906" СЕЛО ВАСИЛ ЛЕВСКИ КАРЛОВО ПЛОВДИВ
2708 "Васил Левски-1861г.-гр. Карлово" ГРАД КАРЛОВО КАРЛОВО ПЛОВДИВ
2709 "Яким Деспотов-1899" СЕЛО ГЛОЖЕНЕ КОЗЛОДУЙ ВРАЦА
2710 "Природа и наука -1938 г." ГРАД СОФИЯ СТОЛИЧНА СОФИЯ-ГРАД
2711 "Св.Св.Кирил и Методий -1914г.- гр.Баня" ГРАД БАНЯ КАРЛОВО ПЛОВДИВ
2712 "Пробуждане -1897" СЕЛО ПЕЛИШАТ ПЛЕВЕН ПЛЕВЕН
2713 "Искра 1909" СЕЛО КОНСТАНТИНОВО ВАРНА ВАРНА
2714 "Христо Ботев-1869г." ГРАД КАЛОФЕР КАРЛОВО ПЛОВДИВ
2715 "Христо Ботев 1898г.-с.Дъбене" СЕЛО ДЪБЕНЕ КАРЛОВО ПЛОВДИВ
2716 "Звездица" СЕЛО РОЗИНО КАРЛОВО ПЛОВДИВ
2717 "20 април 1876 г.- основано 1854 г." ГРАД КЛИСУРА КАРЛОВО ПЛОВДИВ
2718 "Бачо Киро-1908 - с. Кърнаре" СЕЛО КЪРНАРЕ КАРЛОВО ПЛОВДИВ
2719 Просвета 1927 СЕЛО КОЗАРЕВЕЦ СТАРА ЗАГОРА СТАРА ЗАГОРА
2720 Стоил Чолаков СЕЛО БЪЛГАРЧЕВО БЛАГОЕВГРАД БЛАГОЕВГРАД
2721 "Владимир Башев" СЕЛО СЕЛИЩЕ БЛАГОЕВГРАД БЛАГОЕВГРАД
2722 "Христо Ботев-1928г." СЕЛО СТОЛЕТОВО КАРЛОВО ПЛОВДИВ
2723 "Васил Левски-1975 г." СЕЛО ЗИДАРЦИ ПЕРНИК ПЕРНИК
2724 "Трудолюбие-1926 г." СЕЛО БОСНЕК ПЕРНИК ПЕРНИК
2725 "Отец Паисий -1928 год." СЕЛО ВИТАНОВЦИ ПЕРНИК ПЕРНИК
2726 "Св.св. Кирил и Методий-1933" СЕЛО ВИСКЯР ПЕРНИК ПЕРНИК
2727 "Напредък 1870" ГРАД ЛЯСКОВЕЦ ЛЯСКОВЕЦ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
2728 "Пробуждане -1896" СЕЛО ДЖУЛЮНИЦА ЛЯСКОВЕЦ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
2729 "Земеделец -1899" СЕЛО КОЗАРЕВЕЦ ЛЯСКОВЕЦ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 |