ПРЕГЛЕД НА ЧИТАЛИЩА

Рег. № Име на читалище Град/село Община Област
1645 "Христо Смирненски-1946" ГРАД СОФИЯ СТОЛИЧНА СОФИЯ-ГРАД
1646 "Трудолюбие -1899 г." СЕЛО ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ГЕОРГИ ДАМЯНОВО МОНТАНА
1647 "Искра-1959" ГРАД СОФИЯ СТОЛИЧНА СОФИЯ-ГРАД
1648 "Христо Ботев-1898" ГРАД РИЛА РИЛА КЮСТЕНДИЛ
1649 "Христо Ботев -1918" СЕЛО СМОЧЕВО РИЛА КЮСТЕНДИЛ
1650 "Просвета -1939" СЕЛО МАРИЦА САМОКОВ СОФИЯ
1651 "Напредък-1929 г.-с.Дълги дел" СЕЛО ДЪЛГИ ДЕЛ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО МОНТАНА
1652 "Развитие -1911" СЕЛО ЛЕХЧЕВО БОЙЧИНОВЦИ МОНТАНА
1653 "Добруджа-1930 г." СЕЛО БЕЛИ ЛОМ ЛОЗНИЦА РАЗГРАД
1654 Самообразование-1921 СЕЛО СРЕДЕЦ ОПАН СТАРА ЗАГОРА
1655 "Пробуда -1927 - с. Говежда" СЕЛО ГОВЕЖДА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО МОНТАНА
1656 "Гюрга Пинджурова-1895" ГРАД ТРЪН ТРЪН ПЕРНИК
1657 Отец Паисий-1926 СЕЛО ЗЛОКУЧЕНЕ СЕПТЕМВРИ ПАЗАРДЖИК
1658 "Отец Паисий-1928" ГРАД БАНКЯ СТОЛИЧНА СОФИЯ-ГРАД
1659 "Съзнание-1938 г." СЕЛО РУМАНЯ СТАРА ЗАГОРА СТАРА ЗАГОРА
1660 "Пробуда-1934 Заножене" ГРАД ВЪРШЕЦ ВЪРШЕЦ МОНТАНА
1661 "Пробуда 1929" СЕЛО ХИТРИНО ХИТРИНО ШУМЕН
1662 "Светлина - Царевец 1927" СЕЛО ЦАРЕВЕЦ СВИЩОВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
1663 Зора (закрито) СЕЛО ГРАДИНА ПЪРВОМАЙ ПЛОВДИВ
1664 "Светлина-1919 г." СЕЛО ЛОЗЕН СТАРА ЗАГОРА СТАРА ЗАГОРА
1665 "Светлина -1927" СЕЛО ТЪНКОВО СТАМБОЛОВО ХАСКОВО
1666 "Надежда 1902" СЕЛО КОЗАР БЕЛЕНЕ ЛЕВСКИ ПЛЕВЕН
1667 "Народно читалище Напредък- 1897" СЕЛО ПОПИЦА БЯЛА СЛАТИНА ВРАЦА
1668 "Васил Левски-1975" СЕЛО БЕЛИ ПЛАСТ КЪРДЖАЛИ КЪРДЖАЛИ
1669 "Просвета -1929" СЕЛО ЖИЛИНО НОВИ ПАЗАР ШУМЕН
1670 "Отец Паисий -1928" СЕЛО ИЗБУЛ НОВИ ПАЗАР ШУМЕН
1671 "Васил Левски-1895" СЕЛО ЕНЕВО НОВИ ПАЗАР ШУМЕН
1672 "Пробуда 1921" СЕЛО ПРАВЕНЦИ НОВИ ПАЗАР ШУМЕН
1673 "Иван Вазов-1911" СЕЛО СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ НОВИ ПАЗАР ШУМЕН
1674 Напредък СЕЛО БЕДЖЕНЕ НОВИ ПАЗАР ШУМЕН
1675 "Напредък -1928" СЕЛО ВОЙВОДА НОВИ ПАЗАР ШУМЕН
1676 "Развитие-1908" СЕЛО МИРОВЦИ НОВИ ПАЗАР ШУМЕН
1677 Климент Охридски СЕЛО ПИСАРЕВО НОВИ ПАЗАР ШУМЕН
1678 "Просвета-1930г." СЕЛО ПЛОСКА МОГИЛА СТАРА ЗАГОРА СТАРА ЗАГОРА
1679 Искърски пролом СЕЛО ЛАКАТНИК СВОГЕ СОФИЯ
1680 Христо Ботев СЕЛО ЛУКОВО СВОГЕ СОФИЯ
1681 "Пробуда-1929 год." СЕЛО ПИЩИГОВО ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК
1682 "Възраждане - 1928" ГРАД СОФИЯ СТОЛИЧНА СОФИЯ-ГРАД
1683 "Елин Пелин -1929" СЕЛО ЕЛЕШНИЦА ЕЛИН ПЕЛИН СОФИЯ
1684 "Васил Левски 1921г." СЕЛО БЪДЕЩЕ СТАРА ЗАГОРА СТАРА ЗАГОРА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 |