Детайлна информация за читалище - "Отец Паисий 1931"

Статус Действащо
Регистрационен № 2850
Име на читалище "Отец Паисий 1931"
Област РУСЕ
Община ЦЕНОВО
Град/село СЕЛО КРИВИНА
Адрес "Дунав" 25, п.к.7132
Булстат 117547167
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 0878 122 960
Факс -
E-mail krivina.ch1931@abv.bg
Председател Петър Пенчев Петров
Секретар Виктория Петрова

Информационна карта 2023

Информационна карта 2022

Информационна карта 2021

Информационна карта 2020

Информационна карта 2019