Детайлна информация за читалище - "Христо Ботев-1927"

Статус Действащо
Регистрационен № 2514
Име на читалище "Христо Ботев-1927"
Област РУСЕ
Община ЦЕНОВО
Град/село СЕЛО НОВГРАД
Адрес "Възраждане" 34, п.к.7133
Булстат 000523050
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 0878122956
Факс -
E-mail ch_shte.hristobotev@abv.bg
Председател Мирослава Йорданова Андреева
Секретар Филис Мехмедова Мехмедова

Информационна карта 2023

Информационна карта 2022

Информационна карта 2021

Информационна карта 2020

Информационна карта 2019