Новини

предишна 6 7 8 9 10 11 12 13 14 следваща

Променени срокове за подаване на годишните отчети пред кмета на общината - 10.04.2020

p1040480_s_s_s_s_s.jpg

Във връзка с въведеното в страната извънредно положение по повод епидемият в световен мащаб от COVID-19 със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., приет от 44-то Народно събрание на 20 март 2020 г., повторно приет на 23 март 2020 г., публикуван в ДВ, бр. 28 от 24 март 2020 г., са направени промени в Закона за народните читалища. Те са следните :   ".... § 14. В Закона за народните читалища (обн., ДВ, бр. 89 от 1996 г.; изм., бр. 95 от 1997 г., бр. 90 от 1999 г., бр. 28 и 94 от 2005 г., бр. 108 от 2006 г., бр. 42 и 74 от 2009 г., бр. 47 и 97 от 2010 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 74 от 2016 г., бр. 102 от 2017 г. и бр. 7 от 2018 г.) в чл. 26а се създава ал. 6: „(6) В случай на обявено извънредно положение по чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България сроковете по ал. 4 и 5, които не са изтекли към момента на обявяването на извънредното положение, се считат удължени с един месец от датата

Заявяване и получаване на административна услуга по електронен път - 09.04.2020

unnamed_s.jpg

Министерството на културата предоставя на гражданите възможности за заявяване и получаване на административна услуга по електронен път.   Във връзка с Решението на Народното събрание за обявяване на извънредно положение (Обн. ДВ, бр. 22 от 13.03.2020 г.), както и с предприетите мерки за ограничаване разпространението на Covid-19, Министерството на културата информира, че административното обслужване на физически и юридически лица продължава при засилени мерки за сигурност, а освен това са осигурени и възможности за заявяване и получаване на административна услуга по електронен път, включително и централизирано чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги www.egov.bg , чрез системата на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ).   Системата за сигурно електронно връчване (е-връчване) предоставя и следните възможности: - за водене на кореспонденция по

DMS kампания в подкрепа на българските медици, работещи в условията на COVID 19 - 09.04.2020

x290_90_1_c_ffffff_582bcbc1290e069efa01af5861e3b1da_solidarnost-500x247_s.jpg

Министерството на здравеопазването стартира DMS kампания в подкрепа на българските медици, работещи в условията на COVID 19 Днес най-важното е усилията на всеки от нас да бъдат насочени към това, заедно, като общество, да преминем през изпитанието COVID-19 и да излезем от него не просто по-силни, а и единни. Сега от най-голяма подкрепа се нуждаят здравната ни система и всички онези хора, чиито професионални знания и опит са фокусирани върху това да гарантират на всички нас адекватна медицинска грижа по време на пандемия. Това е трудна задача, изискваща съпричастност. Затова призоваваме българските граждани, които имат възможност, да бъдат солидарни и да се включат в кампанията, дарявайки 1 лв. чрез изпращането на SMS с текст DMS SOLIDARNOST на кратък номер 17777 за трите мобилни оператора в България (не се удържа ДДС). Всички набрани средства ще бъдат изразходвани при пълна прозрачност. С направените

Културни събития онлайн предоставиха редица културни институти в страната - 09.04.2020

7160_zala_bulgaria_s.jpg

Министерството на културата събра списък на повече от 50 онлайн услуги, който може да помогне на почитателите на всички изкуства да направят своята виртуална културна програма Когато културните мероприятия са отменени, много от музеите, театрите, оперите, филхармониите и библиотеките предлагат все повече безплатни дистанционни форми за посещение на изложби и присъствие на представления, както и възможност за виртуални разходки в музеи, галерии и археологически забележителности. Министерството на културата събра списък на повече от 50 онлайн услуги, който може да помогне на почитателите на всички изкуства да направят своята виртуална културна програма. От събраните ресурси могат да се възползват и българите, които сe намират навсякъде по света. Родителите могат да намерят интересни постановки за своите деца или да посетят заедно с тях пред екрана културни обекти.

Консултативна среща със секретарите на читалища от обл. Пазарджик - 05.03.2018

img_20180228_110244_resized_20180228_114621295_s.jpg

На 28 февруари в Областна администрация Пазарджик се проведе първата Консултативна среща на тема „Актуални и повтарящи се юридически и счетоводни читалищни въпроси“ за читалищните секретари от областта, организирана от Регионален център „Читалища“. Участие в нея взеха представители на Окръжен съд – Пазарджик, които взеха отношение по предстоящата пререгистрация на читалищата от Регистъра на окръжния съд в Регистъра на Агенция по вписванията, както и експерти от областната администрация. Пред аудиторията бе представен смисълът и същността на регистърната реформа,  процедурата за пререгистрация с различните възможни хипотези за това, бяха дадени отговори на въпроси в тази връзка. Във втория модул от програмата бяха разгледани отговорностите на читалищата като администратори на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и в съответствие с

предишна 6 7 8 9 10 11 12 13 14 следваща