Новини

предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 следваща

В изпълнение на чл. 26а от ЗНЧ - 09.10.2015

cropped-0002356286xx-1920x1280_s.jpg

800x600 Напомняме, че в съответствие с разпоредбите на чл. 26а от Закона за народните читалища председателите на народните читалища на територията на съответната община ежегодно в срок до 10 ноември представят на кмета предложения за своята дейност през следващата календарна година. В последствие кметовете на общините обобщават тази информация и я внасят за разглеждане в общинските съвети, които приемат годишна програма за развитие на читалищната дейност в съответната община. Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Разяснения относно вписването на Регистъра на народните читалища - 23.09.2015

bg_map__small__s.jpg

Във връзка с постъпили запитвания, относно въведените "Правила за вписване в Публичния регистър на народните читалища и читалищни сдружения" е необходимо да се има предвид следното: Не се извършва нова пререгистрация на народните читалища и ново вписване в Публичния регистър.   Настоящите правила, заедно с изискуемите формуляри, важат при подаване на нови, от момента, заявления за вписване в Публичния регистър на народните читалища, или за отразяване на настъпили промени по актуалното състояние на читалищата.

Нови правила за вписване в Публичния регистър на народните читалища и читалищни сдружения - 17.09.2015

bulstat_registry_s.jpg__960x360_q85_crop_upscale_s.jpg

Със заповед на министъра на културата - № РД09-611 от 11.09.2015 г., са утвърдени Правила  за издаване на удостоверение за вписване в Публичния регистър на народните читалища и читалищните сдружения   Необходимите документи, нужни да бъдат подадени в Министерството на културата, при подаване на заявление за вписване в публичния регистър, са следните: 1. Заявление за предоставяне на административна услуга по образец. Към него се прилагат: 1.1. Копие от съдебното решение за регистрация на юридическото лице в регистъра на съответния окръжен съд, заверено от представителя на юридическото лице на всяка страница „Вярно с оригинала“, с подпис и печат на юридическото лице; 1.2. Копие от действащия устав на читалището или читалищното сдружение заверено от представителя на юридическото лице на всяка страница „Вярно с оригинала“, с подпис и печат на юридическото лице; 1.3.

Правила за предоставяне на бюджетни средства за допълнителни субсидирани бройки - 14.01.2015

54118b0b80006_large_s.jpg

Със заповед на министъра на културата са одобрени Правила за предоставяне на бюджетни средства за допълнителни субсидирани бройки за народните читалища.   С настоящите правила се уреждат условията и реда за кандидатстване и предоставяне на бюджетни средства за допълнителни субсидирани бройки (субсидирана численост) за народните читалища.   Предоставянето на бюджетни средства за допълнителни субсидирани бройки за народните читалища има за цел да подкрепя и стимулира тяхната дейност и развитие, съобразно възложените им със Закона за народните читалища функции. 800x600 Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Наредба за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд - 28.11.2014

54118b0b80006_large_s.jpg

В ДВ, бр. 98 от 28.11.2014 г. е публикувана Наредба № 3 от 18 ноември 2014 г., която е свързана със съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд.   Наредбата се издава на основание Закона за обществените библиотеки.   Пълният текст на наредбата можете да видите ТУК

предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 следваща