Новини

Семинар с читалищните дейци от обл. Пазарджик

04.10.17

Размер на шрифта: a |a |a|
untitled_xs.jpg

На 27 септември в Пленарна зала на община Пазарджик бе открита Читалищна учебна година 2017-2018 г. и Новият творчески сезон за читалищата от област Пазарджик. Темата, с която започна сезонът, бе „Приложение на трудовото законодателство в читалищната организация на работа“, поредна от семинарен цикъл „Законово уреждане дейността на Народните читалища“ – работен проект на Регионален експертно-консултантски и информационен център „Читалища“ – Пазарджик. Обучителна институция бе Дирекция  „Инспекция по труда“ – гр. Пазарджик.  

           

Участие взеха над 70 представители от Регионална читалищна мрежа – Пазарджик, читалищни служители от Община Долна баня, Област София, приятели на читалищата от други граждански организации.  Представена бе презентация от РЕКИЦ „Читалища“ – Пазарджик  с автор инж. Р. Енчева-Кочева, която даде читалищната рамка на прилагане на трудовото законодателство. Коментар и разяснения направи главен инспектор Гергана Сиракова – Дирекция „Инспекция по труда“ - Пазарджик .

 

В резултат от семинара се постигна:

 

- попълнени бяха пропуски в познаването на трудово-правната уредба;

- повишена бе компетентността за уреждане на трудовите отношения и условията на труд в  читалищната система;

- профилактира  се взаимодействието на културните институти с Дирекция „Инспекция по труда“, във фокуса - консултации за превенция на нарушенията в настоящия контекст.

 

 

След приключване на разглежданата тема, форумът се трансформира в Работна среща за дискусии по важни въпроси за дейността на читалищата през новооткрития Сезон 2017-2018 г. Акцентът падна върху сериозните предизвикателства на времето пред най-старите културни институти в България, които трябва да продължат да съществуват, участвайки в изпълняването на държавната културна политика на страната, чрез привличане и задържане на млади, образовани и можещи хора в системата, които да приемат опита от предшествениците си.

всички новини