Новини

Мястото и ролята на доброволчеството в читалищната дейност

05.06.17

Размер на шрифта: a |a |a|
centar_xs.jpg

На 31 май 2017 г. РЕКИЦ „Читалища“ - Пазарджик проведе семинар на тема „Мястото и ролята на доброволчеството в читалищната дейност“, на който присъстваха 35 секретари на читалища от областта. Доброволческите практики в читалищната сфера бяха представени на срещата, като възможности за учене през целия живот, чрез осъществяването на неформално обучение и самостоятелно учене. Основният смислов ракурс бе изграден върху схващането, че доброволчеството е значима част от социалния аспект на читалищното функциониране и визията на съвременното българско читалище. Поради съществуващата необходимост от неговото регламентиране, развиване и популяризиране, целите на обучението бяха ориентирани към:

 

- изясняването на понятието „доброволчество“;

- постигането на мотивация сред читалищата от областта за работа с доброволци и ефективно използване на наличния човешки капитал при осъществяваните дейности;

- припознаването на читалищата като партньорски организации в сферата на доброволчеството;

- популяризирането на добри практики от читалищния опит;

- изграждането на конструктивна дискусия, в която да бъдат обсъдени нетрадиционни идеи за възможни дейности, посветени на темата.

 

На вниманието на аудиторията РЕКИЦ „Читалища” постави разработка с основни акценти върху: същността и видовете доброволчество; ползите от него за формирането и развитието на отделната личност и гражданско общество; реализирането на доброволчески дейности в читалищната сфера; предизвикателствата и перспективите му за подем. С презентация и снимков материал от доброволчески инициативи в събитието се включиха съответно - НЧ „Отец Паисий-1930“ с. Величково и НЧ „Пробуда-1990“ гр. Пазарджик.

всички новини