Новини

Допълнителни разяснения за попълване на Информационните карти

10.03.17

Размер на шрифта: a |a |a|
136764_375_282_4x3_xs.jpg

Във връзка с постъпили запитвания, относно попълването на информационните карти за 2016 г., е необходимо да се има предвид следното:

 

-  Информационната карта представя данните за дейността на всяко едно регистрирано по българското законодателство читалище. Информационната карта е за 2016 г. и първите месеци на 2017 г. /при наличието на такива, като същото се пояснява в графата за "Други данни", която е разположена в края на формуляра/.

 

- Преди подаването на самата информационна карта е необходимо да се провери дали всички полета са надлежно и точно попълнени.

 

- Всички предварително посочените във формуляра полета следва да бъдат с нанесени данни в тях. Ако в някое от полетата няма информация, която следва да бъде поставена, то в такъв случай се изписва "няма", както и съответно - 0.

 

- Данните в графата за обществени библиотеки са задължителни, като в случая се посочва номера на вписване в информационния регистър на обществените библиотеки. Ако сте подали данни за вписване в него, но все още същите не са обработени и не Ви е издадено удостоверение, то това отбележете в полето за Допълнителна информация, което се намира в края на формуляра.

 

- В края на всяка една информационна карта е нужно да бъде поставен под формата на прикачени файлове, изискуеми данни - поименен състав на настоятелството и проверителната комисия; кратък отчет за 2016 г.; актуален устав на читалището; програма за дейността на читалището през 2017 г.; снимков материал. Моля да се уверите, че сте избрали съответните документи и снимки, както и че същите са в нужния формат и обем. Те ще представят и визуално дейността на съответното читалище. Текстовите данни можете да обедините в един файл, а също така можете да поставите и в отделни файлове. Системата допуска до поставяне на три самостоятелни файла, както и до три снимки.

 

- Ако има неточни данни или пропуснати такива, то ще получите съобщение, че картата следва да бъде с допълнено съдържание, след което отново да я изпратите. Използвайте само линковете, които Ви се подават в съответното електронно съобщение. При получаване на известие,че е нужно да направите корекция в картата е необходимо да проверявате цялата информация, както и дали поставените вече файлове са записани в системата. Ако информацията или файловете липсват следва да ги поставите наново.

 

- Не е нужно да се правят повторни опити за попълване на нова карта без изрично да е получено указание за това.

 

- След като картата бъде напълно одобрена, то същата следва да изпратите в разпечатан от системата линк, в резултат на което същата ще бъде направена и достъпна за всички през онлайн системата на Публичния регистър.

 

- Информационната карта е строго индивидуална за всяко едно читалище. При подаването й, както и ако е необходимо дасе правят някаквикорекции, то използвайте единствено и само съответния линк от съобщението, което получавате с искане за подобна дейност.

 

- За допълнителни разяснения, както и евентуална помощ за попълване на самата информационна карта се отнасяйте към съотвения РЕКИЦ по район.

 

 

 


Допълнителна информация можете да откриете и в менюто

Публичен регистър на народните читалища и читалищни сдружения / Информационна карта на читалище

 

 

всички новини