Новини

Международен фолклорен фестивал „Песни и танци без граници”

15.02.17

Размер на шрифта: a |a |a|
fon2_01_xs.jpg

На 10 и 11 юни 2017 г. ще се проведе поредното издание на Международния фолклорен фестивал «Песни и танци без граници». Организатори са община Свиленград и Народно читалище «Просвета – 1870 г.» в Свиленград

 

Международният фолклорен  фестивал „Песни и танци без граници” се провежда под патронажа на кмета на община Свиленград – инж. Георги Манолов

 


РЕГЛАМЕНТ

 

І. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

Във фестивала могат да участват певчески групи, танцови състави, ансамбли,   индивидуални изпълнители певци и инструменталисти от България и чужбина без  възрастови ограничения.

 

ІІ. КАТЕГОРИИ,  КРЕТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ:

2.1. Певчески групи - обработен фолклор: 

Изпълняват 3 песни, различни по стил или програма, с общо времетраене 10 минути.

Критерии за оценка: чиста интонация, динамика, щрихи, спятост, ритмичност.

2.2. Певчески групи - автентичен фолклор:

Изпълняват 3 песни от региона, който представляват (по възможност различни по  характер, в различен размер) или програма с общо времетраене 10 минути. 

Критерии за оценка: чиста интонация, динамика, щрихи, спятост, ритмичност.

2.3. Танцови състави:

Изпълняват 3 хора или програма с общо времетраене 20 минути (по възможност от различни  региони на България).

Танците могат да бъдат автентични, сюжетни или с авторска хореография. 

Критерии за оценка: стил, артистичност, оригинални костюми, музика, хореография.

2.4.  Ансамбъл

Изпълнява свободна програма, включваща танц, песни, музика, с времетраене до 30 минути.

Критерии за оценка: стил на изпълнение, артистичност, оригинален костюм, музика, песни, хореография, чисто музикално интониране, ритмичност, динамика.

2.5. Индивидуални изпълнители - певци:

Изпълняват две песни - бавна и бърза, с обща продължителност до 5 минути.

Критерии за оценка: чиста интонация, динамика, щрихи, спятост, ритмичност.

2.6. Индивидуални изпълнители – инструменталисти:

Изпълненията могат да бъдат на инструментите: кавал, гайда, гъдулка, тамбура и др. , като се изпълняват две пиеси - бърза и бавна, от региона, който представят, с обща продължителност до 5 минути. 

Изпълнителите си осигуряват музикален съпровод на живо, или  синбек на CD или флаш памет.

Не се допускат изпълнения на  плейбек!

 

Участниците  заплащат такса за участие както следва:

за индивидуални изпълнители - 10 лв. на участник;

за групи - 3 лв. на участник.

Таксите се внасят в касата на  НЧ «Просвета 1870» при пристигането на участниците, като получават съответния разходооправдателен документ.

 

Всички желаещи да участват попълват Заявка по приложен образец (Приложение 2). Краен срок за подаване на заявките - 31.05.2017 г. на  адрес :

Гр. Свиленград, 6500, област Хасково, бул.” България” № 69а

НЧ «Просвета-1870» или на e-mail: nchprosveta@abv.bg

 

Редът на явяването се определя от организаторите след постъпване на заявките. Окончателната програмата по часове ще бъде публикувана на интернет - страницата на читалището – www.nchprosveta1870.org, и предоставена на всички записали се участници до 08.06.2017г.

Със заявката за участие е необходимо да се изпрати и творческа биография на участника/участниците;

За всеки състав или индивидуален изпълнител се попълва отделна заявка!

Организаторите на фестивала не поемат разноските на участниците за пребиваването им в Свиленград.

Участниците сами организират нощувките си. За улеснение прилагаме информация с контакти на хотели и къщи за гости в Свиленград и района.

Организаторите предоставят на участниците във фестивала 20% отстъпка при посещение на туристическите обекти в с. Мезек - Средновековна крепост с Атракцион и Тракийска куполна гробница.

 

Посрещането и регистрацията на участниците при пристигането им ще се извърши в НЧ «Просвета 1870», гр. Свиленград.

Участниците предоставят на МФФ ”Песни и танци без граници” авторските права да излъчват и да разпространяват по радия и телевизии записите от концертите, изнесени по време на фестивала.

 

ІІІ. ОЦЕНКА И НАГРАДИ:

Оценяването ще се извършва от тричленно професионално жури в състав:

Председател - проф. Милчо Василев - Ректор на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство, гр. Пловдив и членове: Представител на Община Свиленград и Стефан  Йорданов - хореограф и преподавател в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство, гр. Пловдив.

 

Оценката и награждаването ще се извършват в две възрастови групи:

I-ва група – до 16 години (Доказва се със списък на участниците (Приложение 1). В тази група попадат изпълнители, които в колектива си имат повече от 50%  участници на възраст под 16 навършени години.

II-ра група - изпълнители над 16 навършени години.

 

Наградите, осигурени от Община Свиленград, се присъждат  в категориите: танцов състав, ансамбъл, певческа група - автентичен фолклор, певческа група - обработен фолклор, индивидуален изпълнител певец и индивидуален изпълнител инструменталист, за двете възрастови групи.

 

Наградите във всяка категория са следните:

3-то място – Диплом и бронзов медал

2-ро място – Диплом и сребърен медал

1-во място – Диплом, златен медал и парична премия.

Журито присъжда още:

Награда за най-малък изпълнител - Диплом и плакет

Голяма награда на фестивала - Диплом, плакет и парична премия.

 

Журито си запазва правото да не присъди  всички предвидени награди.

 

Всички участници във фестивала получават грамота.

 

За контакти и повече информация: тел: 0379 71371, 0885 239 636; e-mail: nchprosveta@abv.bg

 

 

 


 

Предварителна програма на Дванадесети международен фолклорен фестивал "Песни и танци без граници" /10.06.2017 г. - 11.06.2017 г./

 

 

10.06.2017 г.  - Парк "Младежки"-  Откриване на фестивала

                        - панаир на традиционните храни и

                          занаяти.

                        - Парк "Младежки"- Фестивална програма

                        - Главната  улица -  Дефиле на участниците във фестивала и вечерен концерт на лауреатите

 

11.06.2016 г. - Парк "Младежки"-  Фестивална програма

                        - Парк "Младежки - Концерт на лауреатите.

                        - Парк "Младежки"-  Награждаване на отличените изпълнители и закриване на фестивала

 

 

При дъждовно време фестивалът ще се проведе на сцената на НЧ "Просвета- 1870"

 


 

Повече информация можете да научите от интернет сайта на фестивала -  http://www.festival-svilengrad.info/

 

 

 

всички новини