Новини

Дванадесети национален поетичен конкурс „Жената – любима и майка“ – 2017

30.01.17

Размер на шрифта: a |a |a|
svilengrad-konkurs_xs.jpg

Националният поетичен конкурс „Жената – любима и майка“се организира от Община Свиленград, Народно читалище „Прсвета – 1870 г.“ в гр. Свиленград и Съюза на българските писатели.

 


 

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА:

 

 

1. Tема " Жената  - любима и майка”

2. Условия  за участие

2.1 В конкурса могат да участват творци, които не членуват в Съюза на българските писатели.

Участниците ще бъдат разпределени в две възрастови групи:

-          Първа група – от 12 до 18 години (ненавършени);

-          Втора група – над 18 години;

2.2 Всяко произведение да бъде придружено със следната задължителна информация:  име на автора, възраст, пощенски адрес, телефон и e-mail за контакти, име на школа (училище, клуб), име на преподавател (ако при създаването на творбата са правени консултации с такъв).

2.3 Всеки автор може да участва с не повече от 3 поетични творби.

Организаторите си запазват правото да не допускат до участие в конкурса творби, които не отговарят на темата на конкурса или влизат в противоречие с общоприетите морални норми.

3. Изпращане на творбите за участие

Творбите за участие в конкурса се изпращат по куриер, по поща, на електронен адрес или на място, на адрес:

гр. Свиленград, 6500, обл. Хасково

бул. „България” 69А

Народно читалище „Просвета 1870” – за поетичния конкурс

e-mail: nchprosveta@abv.bg

тел. 0379 713 71

Всяка творба трябва да е придружена с цялата задължителна информация. Творбите, предоставени на хартиен носител, е необходимо да бъдат копирани в 4 (четири) екземпляра. До участие в конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с неточна или непълна информация.

4. Срок за изпращане на творбите и обявяване на победителите

Творби за участие ще се приемат до 28 февруари 2017 год.

Победителите в конкурса ще бъдат обявени и наградени на 17 март 2017 г. на тържествена церемония, която ще се състои в Шато “Катаржина Естейт” с. Мезек от 15.00 часа.

5. Избор на победителите и награда

Творбите ще бъдат оценявани от тричленно жури.

Най-добрите творби ще бъдат отличени с грамоти, а победителите ще получат и материални награди.

Класираният на първо място във втора възрастова група получава и специалната статуетка, символ на конкурса  -  „Утро” (автор Б. Бондиков).

Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел популяризиране и презентиране на конкурса.

6. Съхранение на лични данни

Предоставените лични данни ще служат само за целите на конкурса в съгласие със Закона за набиране и съхраняване на личните данни и няма да бъдат предоставяни на трети страни. Личните данни ще послужат за идентифициране на победителите в конкурса и съответното им награждаване.

Собственикът на творбата дава съгласието си Община Свиленград да използва неговото/нейното име в публичните съобщения, свързани с конкурса.

7. Приемане на правилата на конкурса

С изпращане на творба за участие в конкурса, участниците автоматично декларират, че са запознати с условията на конкурса и че ги приемат.

Организаторите си запазват правото на документиране, излъчване и тиражиране на конкурса, както и правото на промени в регламента.

8. Други

Всички въпроси и казуси, които не са предвидени в настоящия регламент, подлежат на конкретно решение от страна на журито.

      

 

всички новини

Документи

2017_konkurs_svilengrad.doc doc - 86 Kb