Новини

Вписването в публичните регистри на народните читалища и обществени библиотеки е напълно безплатно

16.11.16

Размер на шрифта: a |a |a|
bulstat_registry_xs.jpg__960x360_q85_crop_upscale_xs.jpg

Във връзка с постъпилите в Министерството на културата въпроси, относно вписването в публичните регистри на народните читалища и обществените библиотеки, информираме следното:

 

В изпълнение на Закона за народните читалища (ЗНЧ) след осъществяването на съдебна регистрация и издаване на съответното съдебно решение, всяко читалища е длъжно в 14 дневен срок да подаде заявление за вписване в публичния регистър на народните читалища, който се води в Министерството на културата (МК). Това се осъществява на основание чл. 4б, т.4 от ЗНЧ.

 

В съответствие със Закона за обществените библиотеки в Министерството на културата се води информационен регистър на обществените библиотеки, който представя детайла справка за всяка една обществена библиотека в страната.

 

Вписването се извършва съобразно утвърдени от Министъра на културата процедури, като за същото не се дължат такси. Информацията за читалището или библиотеката е публична и видима в он-лайн версиите на двата регистъра. Министерството на културата не е оторизирало никой да осъществява посредническа роля при подаването на документите.

 

Постъпващите от страна на читалища и библиотеки запитвания за изискване на определени такси не се отнасят до двата регистъра водени в МК.


 

 

Указанията за вписване в публичния регистър на народните читалища към Министерството на кутурата, можете да видите ТУК

Указания за вписване в информационния регистър на обществените библиотеки, воден в Министерството на културата, можете да видите ТУК  

всички новини