Новини

Разяснения относно необходимостта от вписване на промени по актуалното състояние на читалищата

02.02.16

Размер на шрифта: a |a |a|
bulstat_registry_xs.jpg__960x360_q85_crop_upscale_xs.jpg

В Министерството на културата постъпват въпроси от страна на читалища, които запитват нужно ли е да се осъществява подаване на заявления към съответните окръжни съдилища, за пререгистрация, в случай, че след изтичането мандата на настоятелството, при провеждане на редовно отчетно-изборно събрание, няма настъпили промени в ръководството на читалището. В тази връзка, изразяваме следното становище:

 

Съгласно изискванията на чл. 14, ал. 1, т. 2 от Закона за народните читалища, една от функциите на Общото събрание на читалището, като негов върховен орган, е да избира и освобождава членовете на настоятелството, проверителната комисия и председателя. На основание чл. 16, ал. 1 от ЗНЧ - настоятелството на читалището се състои най-малко от трима членове, избирани за срок до 3 години. След изтичане на посочения срок от цитираната разпоредба, общото събрание избира ново настоятелството.

 
Съгласно изискванията на чл. 9, ал. 4, т. 5 от ЗНЧ - в регистъра за организациите с нестопанска цел на окръжния съд, в чийто район е седалището на читалището, задължително се вписват и настъпили промени относно членовете на настоятелството, проверителната комисия и председателя. Дори и съставът на органите на управление да остане същият, той е избран за нов тригодишен мандат и това е нововъзникнало обстоятелство, подлежащо на вписване.

всички новини