Новини

В изпълнение на чл. 26а от ЗНЧ

09.10.15

Размер на шрифта: a |a |a|
cropped-0002356286xx-1920x1280_s_xs.jpg

Напомняме, че в съответствие с разпоредбите на чл. 26а от Закона за народните читалища председателите на народните читалища на територията на съответната община ежегодно в срок до 10 ноември представят на кмета предложения за своята дейност през следващата календарна година. В последствие кметовете на общините обобщават тази информация и я внасят за разглеждане в общинските съвети, които приемат годишна програма за развитие на читалищната дейност в съответната община.

всички новини