Новини

Правила за предоставяне на бюджетни средства за допълнителни субсидирани бройки

14.01.15

Размер на шрифта: a |a |a|
54118b0b80006_large_xs.jpg

Със заповед на министъра на културата са одобрени Правила за предоставяне на бюджетни средства за допълнителни субсидирани бройки за народните читалища.

 

С настоящите правила се уреждат условията и реда за кандидатстване и предоставяне на бюджетни средства за допълнителни субсидирани бройки (субсидирана численост) за народните читалища.

 

Предоставянето на бюджетни средства за допълнителни субсидирани бройки за народните читалища има за цел да подкрепя и стимулира тяхната дейност и развитие, съобразно възложените им със Закона за народните читалища функции.

 

Подкрепата е насочена към:

- читалища с разнообразна дейност, които предвиждат откриване на нови културни и образователни форми и услуги в полза на местната общност, за осигуряване на устойчивост и надграждане на създадените форми в читалища, за подобряване на условията и качеството на предлаганите услуги и за тяхната достъпност;

- новосъздадени читалища, които са придобили право да кандидатстват за бюджетната субсидия и са показали наличие на  капацитет за работа, както и доказана дейност.

 


Съобразно Закона за държавния бюджет за 2015 г. и  РМС № 801 от 03.12.2014 г. средствата от държавния бюджет предвидени за читалищата са в общ размер на 51 557 260.00 лв. Те са предвидени по натурален показател от 7429 субсидирани бройки при стандарт за една субсидирана бройка - 6940.00 лв. Завишаването спрямо 2014 г. е с 4 651 660.00 лв. (+ 100 субсидирани бройки; + 540.00 лв.).

 

Министерството на културата ще изпрати до всички общини в страната, както и до областните управи писма, в които ще даде информация относно завишаването на субсидираната численост за всяка една община конкретно, както и допълнителни указания във връзка със съставянето и дейността на комисиите по чл. 23, ал.1  от ЗНЧ, които следва да бъдат приложени. На интернет страницата на министерството, както и на информационния сайт за читалищата ще бъде публикуван и списъка с читалищата, които получават допълнителна субсидирана численост за настоящата година, както и дейността, за която тя им се отпуска.

 

всички новини

Документи

pravila_subs_chislenost.pdf pdf - 391 Kb

formulyar_subsid_chislenost.doc doc - 246 Kb