Новини

Читалищата на България празнуваха!

22.06.09

Размер на шрифта: a |a |a|
hpim3159_xs.jpg
hpim3164_xs.jpg

Силно представяне на Фолклорните празници за читалищата, които се включиха активно в празниците и съпътстващите ги  мероприятия.
На 12.06. Надежда Захариева - зам. Министър на културата откри Национален   форум „Читалища” - съпътстващо мероприятие на Национални фолклорни празници - Смолян 2009 г. Успешното реализиране на форума се осъществи с професионалното ръководене на  Венцислав Велев - Директор дирекция „РКД” към МК.
Участваха над 140  представители на, общинска и местна администрации, БАН, Съюз на читалищата, експерти РЕКИЦ”Читалища” от 29 областни центрове, представители  читалищата, културни институции и общественици.
Форума се реализира след проведена   Национална среща на РЕКИЦ”Читалища”, където за първи път се представиха промените на приети 2  закона - Закон за народните читалища и Закон за  обществените библиотеки.

Приоритетен акцент на форума, бе   темата за "Работа в партньорство за подпомагане влиянието  на читалищата за  предаване на съвременна визия";
  
Инициативата цели:
- Усъвършенстване  методите на работа за  реализиране на водещи практики  в  културното многообразие;
- Прилагане на нови модели, практики и гъвкава система на партньорство  за обединяване на ресурсите;
- Усъвършенстване на методите на управление и координация на междуинституционалният  диалог в подкрепа на читалищната дейност;
- Работа в партньорство с общинска администрация и подпомагане влиянието  на читалищата, като лидери в културната общност;
- Представяне на водещи модели и практики, реализирани от  РЕКИЦ ”Читалища” за  разширяване параметрите на читалищната дейност;
- Популяризиране на водещи  практики на читалищата реализирали, актуална международна дейност, насочена към популяризиране достиженията на българските творци и повишаване конкурентно способността на българския културен продукт;
  
Като трети панел на форума бе премиерата на филма за първите 5 номинации включени в националната  представителна листа „Живи човешки съкровища”.
  
Презентациите и разискванията на форума ще  съдействат за:
- Съхраняване и развитие на българската културна идентичност;
- Утвърждаване ценностите на културно многообразие;
- Създаване на конкурентноспособно българско изкуство;

Гостите имаха възможност да се запознаят  с емблематични и знакови дейности на читалищата от област Смолян  на „Първо изложение на Родопските читалища”, където се представиха  над 280 експоната  от 92 читалищата.
След активното участие на читалищата от цялата страна и успешната им реализация организаторите на празниците са мотивирани да работят за  устойчивостта на Фолклорните празници, популяризиращи  любителско творчество на читалищата.
Недялка Мачокова

всички новини