Новини

Представяне на читалищата в област Смолян

10.06.09

Размер на шрифта: a |a |a|
image0003_xs.jpg

Искате ли да научите нещо повече за Родопският фолклор и традиции? Най-добре ще направите това, като открехнете вратите на 92 –те  читалища в област Смолян. Тук ще се докоснете, до древна култура, пропътувала през необятното пространство и безкрайното време, за да съхрани, красотата, мъдростта и силата на корените ни.

  

 

ПРАЗНИЦИ И ФЕСТИВАЛИ
Орфееви празници, Роженски събор, Фестивал на неделинския двуглас, Празник на минералната вода, Дельови празници, Миньорски празници и много други, реализиращи се с участието на читалищата, превръщат Родопите в столица на младостта, изкуството и красотата.
  

 

 

ОБЩИНА СМОЛЯН

На  територията на община Смолян са регистрирани 30 читалища.В тях функционират над 83 постоянни художествени колектива, преобладават   групите за автентичен фолклор, а също и много съвременни форми на изяви.  Всички те успяват да съхранят уникалния си дух и да предадат богато културно наследство на община Смолян. Прилагат  методи на работата,  за запознаване   жители на Европа с предимствата, които носи  богато културно наследство на общината, давайки им възможност да узнаят повече за културните традиции. Много са международните сцени, на които читалищните дейци, накараха други народи да се възхитят  пред таланта им.

НЧ ”Орфееви гори”- кв. Райково
НЧ “Балкански просветител” – кв. Райково
НЧ “Кирил Маджаров” – кв. Устово
НЧ “ Христо Ботев” – гр. Смолян
НЧ”Светлина”- с. Момчиловци
НЧ “Екзарх Стефан” - с.Широка лъка
НЧ “Асен Златаров”- с. Смилян
НЧ “България”- с.Могилица
НЧ “Светлина” – с. Търън
НЧ ”Георги С. Раковски”- с. Мугла
НЧ”Съгласие”- с.Гела
НЧ”Съгласие”- с.Славейно
НЧ “Иван Вазов”- с.Сивино
НЧ “Пробуда” – с.Стойките
НЧ “Зора” – с.Кутела
НЧ “Светлина” – с. Тикале
НЧ “Христо Попконстантинов” – с. Петково
НЧ “Светлина” – с. Белев дол
НЧ “Извор” – с. Арда
НЧ “Христо Ботев” – с. Чокманово
НЧ “Искра” – с. Виево
НЧ “Момчил юнак” – с. Подвис
НЧ “Развитие” – с. Левочево
НЧ “Отец Паисий” – с. Полковник Серафимово
НЧ “Просвета” – с. Бостина
НЧ “Просвета” – с. Соколовци
НЧ “Братан Шукеров” – с. Кошница
НЧ “Бъдеще сега” – с. Арда
НЧ “Братан Шукеров” – с. Катраница
НЧ “Бащино огнище” – с. Горна Арда

 

ОБЩИНА  БАНИТЕ

Родопска  народна песен, родопски танци, обичаи и игри – от далече идват те, по древни и неравни пътища, по кладенци и седенки, по юнашки сборища, по росни дъхави ливади и сини небесни висини. А щом се люшнат, по земята чисто злато се разстила. Днес, в читалищните храмове от община Баните, хиляди родолюбци съхраняват, популяризират и предават фолклорното богатство на Родопите. Знаков празник за Баните е Празникът на минералната вода на 6 май, в който участват всички читалища.
НЧ ”Просвета”- с. Баните
НЧ ”Просвета “- с.Стърница
НЧ “Пробуда”- с. Оряховец
НЧ ”Светлина”- с. Гълъбово
НЧ “Христо Ботев” - с. Загражден 
НЧ “Зора” – с. Давидково  
НЧ “Христо Ботев” – с. Малка Арда
НЧ “Светлина – Вишнево” – с. Вишнево   

 

ОБЩИНА БОРИНО
Приглушила нощта във своята пазва в гората вятър заиграл, започва тихо да разказва, за традициите и песните на боринския край. И там, на читалищните сцени се редят безкрайните духовни ценности, предавани от род на род, от поколения на поколения, за да се продължат и  днес. Само три са читалищата в Община Борино, но в тях  може да видите многообразната духовна и материална култура - фолклорът и обичайте, занаятчийските изделия, неповторимите по цветова гама и орнаменти тъкани и костюми са съхранили и до днес древни черти.
НЧ ”Обнова”- с. Борино
НЧ ”Нов живот”- с.Буйново
НЧ “ Светлина” – с. Ягодина

 

 

ОБЩИНА  ДЕВИН
Колко тайни крият родопските пътеки, върхове  и скали? Та нали земята не е само вечен дом за нас, тя е и пазителка на древни светове и култури. Със силата на таланта и любовта към родното, самодейците от читалищата в Община Девин остават своя почерк и творят  послания  към идните поколения. Ще затаите дъх пред величествения фолклор и традиции, чиито носители и пазители са дванайсетте читалища в девинско.

НЧ “Възраждане” – гр. Девин
НЧ “Родопска просвета” – гр. Девин
НЧ “Светлина” – с. Грохотно
НЧ “Светлина” – с. Стоманово
НЧ “Родопска обнова” – с. Михалково
НЧ “Светлина” – с. Гьоврен
НЧ “Надежда-1957 ” – с. Беден
НЧ “Отец Паисий” – с. Селча
НЧ “Асен Златаров” – с. Брезе
НЧ “Просвета” – с. Лясково
НЧ “Изгрев” – с. Триград
НЧ “Съединение” – с. Осиково

 

ОБЩИНА  ДОСПАТ
В полета на дните - творим и създаваме! Това върховно чувство превръща читалищата в духовни центрове на българщината. Тук ще опознаете, както най-ценните завети на предците, така и красотата  на слънчевите люде, наречени  - Родопчани. Срещата с дейността на доспатските читалища остава за дълго в сърцата на онези, които са се докоснали до нея.
НЧ “Иван Вазов” – гр. Доспат
НЧ “Васил Коларов” – с. Барутин
НЧ “Георги С. Раковски” – с. Любча
НЧ “Просвета” – с. Црънча
НЧ “Христо Ботев” – с. Змеица
НЧ “Христо Смирненски” – с. Бръщен
НЧ “Васил Левски” – с. Късак

 

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
За Родопчани казват, че са потомци на баща - юнак и майка - певица, и  къде другаде, ако не в  Златоград, можем да твърдим това. И днес е жива легендата за Дельо. Не случайно емблематично културно събитие за общината е празнуване на Делъовите празници - фолклорен фестивал “Родопите-история и митология ”. Огромен интерес за българи и чужденци представлява Етнографският ареален комплекс, в който са съхранени най-старите традиции на материалната култура и бита на нашия народ. Фолклорното богатство се съхранява в четирите читалища на Общината:
ОНЧ “Просвета” - гр. Златоград
НЧ ”Прогрес” - с. Старцево
НЧ “Орфей” - с. Ерма река
НЧ “Искра” - с. Долен

 

 

ОБЩИНА МАДАН

Като светли прашинки, взели от мъдростта на идното и отправени към бъдещето, до късни часове читалищните храмове светят, за да не угасват древните родопски традиции и фолклор, а също и да се наложат нови дейности, които да привличат многообразните интереси на младото поколение. Многовековната българска традиция и народностният дух в Община Мадан се поддържат от читалищата. Те участва активно в културния живот, както на гр. Мадан, така и на околните села, отбелязвайки всички празници и обичаи. На територията на община Мадан креативно работят седем читалища:
НЧ “Иван Вазов” – гр. Мадан
НЧ “Никола Йонков Вапцаров” – с. Средногорци
НЧ “Братан Шукеров” – с. Върбина
НЧ “Шина Андреева” – с. Бориново
НЧ “Иван Вазов” – с. Буково
НЧ “Родолюбец” – с. Боровина
НЧ “Младост” – с. Лещак

 

ОБЩИНА НЕДЕЛИНО
Там където земята и небето се сливат в една въздишка и една усмивка , там се плисват, като волен извор на вечността, звънките родопски песни. Подема ги вятърът и като мъниста ги пилее над нас…и сякаш всичко в теб запява, за да се вплете в една нишка с неповторимия Неделински двуглас – едно от фолклорните съкровища на България. Неслучайно двугласното пеене е сред 5-те  кандидатури, вписани в Националната представителна листа за „Живи човешки съкровища” на България. Един от начините за съхранение и популяризация на това съкровище е Фестивалът за двугласно пеене с международно участие.

НЧ “Светлина” – гр. Неделино
НЧ “Напредък” – с. Средец
НЧ “Зора 2006” – с. Изгрев

 

ОБЩИНА РУДОЗЕМ
За да си равен с другите, трабва да можеш! Може, който знае! Знае, който учи! Не един е поел своя път към познанието и разширил своите хоризонти в читалищата - тук се преплитат в едно, както знанието за предходните ценности, така и най-новите им измерения, характерни за нашето време. Читалищата обогатяват и развиват културния живот на град Рудозем и околните села. В тях се съхраняват  местните  традиции, предават се на младото поколение, за да продължат своя път  във вечността. В читалищата хората от по-малките населени места имат възможност да се докоснат до постиженията на науката, изкуството и културата. В Рудоземска община те са:
НЧ “Христо Ботев” – гр. Рудозем
НЧ “Звезда” – с. Елховец
НЧ “Пробуда” – с. Пловдивци
НЧ “Нов живот” – с. Чепинци
НЧ “Христо Ботев” – с. Оглед
НЧ “Кичика” – с. Сопотот
НЧ “Напредък” – с. Войкова лъка
НЧ “Развитие 2008” – с. Борие
НЧ “Зора-Витина” – с. Витина
НЧ “Роден кът” – с. Грамаде
НЧ “Родопчанка” – с. Рибница

 

ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ
Няколко вековната богата история на Чепеларе го е утвърдила като административен, стопански и културно-просветен център в Родопите. Не малък е приносът за това на читалищата и тяхната дейност. Техните любителски състави спомагат за запазване на духовните български ценности в община Чепеларе. Читалищата са неизчерпаем духовен извор. Те са нашата уникална визитна картичка за идентичност пред световната културна общност. Осем читалища в община Чепеларе популяризират и съхраняват родопския фолклор и традиции:
НЧ “Родопска искра” – гр. Чепеларе
НЧ “Алеко Константинов” – с Павелско
НЧ “Христо Ботев” – с. Забърдо
НЧ “Родопско бъдеще” – с. Орехово
НЧ “Светлина” – с. Богутево
НЧ “Отец Паисий” – с. Малево
НЧ “Надежда” – с. Проглед
НЧ “Никола Йонков Вапцаров” – с.Хвойна

 

  
Всяко едно от читалищата в област Смолян издирва и съхранява древните родопски традиции, обичаи и фолклор и в същото време разширява културните си параметри, като се ориентира  в търсене на нови, отговарящи на времето, реализации.

РЕКИЦ”Читалища”-Смолян

всички новини