РЕКИЦ - София-град

Размер на шрифта: a |a |a|
Адрес: гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 123
Телефон/Факс: 02/ 9810602
E-mail: rekic_sofia@abv.bg

Семинар за работа по проекти, организиран от РЕКИЦ

По инициатива на РЕКИЦ "Читалища" в София-град бе организиран семинар с читалищните секретари от район "Панчарево".   На семинара се дискутираха следните теми: - Разработване на проект. Същност, основни понятия - Компоненти на проекта – съдържание, изисквания, формулиране. - Представяне и коментиране на проектен формуляр. - Допълваща целева субсидия 2008 г. Обсъждане на правилата и проектния

Анализ за състоянието на читалищата в София-град - 2007 г.

2008-01-31 Столична община обхваща 38 населени места, от които 4 града /София, Банкя, Бухово, Нови Искър/ и 34 села. Общо територията й възлиза на 1 311 кв.км, от които 245,5 кв.км са населени места и урбанизирани територии. Населението на София-град  наброява около 1 351 560 жители. Териториално-административно София е разделена на 24 района. Най-голям по площ се явява район “Панчарево”, а по брой жители –

"Разработване на проекти"

  На 29.03.2007г. Регионалният експертно-консултантски и информационен център “Читалища” – София-град организира обучителен семинар на тема: “Разработване на проекти”. Той се осъществи със съдействието и на РЕКИЦ – Пазарджик. Обучението се проведе в НЧ “Райко Алексиев”, район “Красно село” . Участие в семинара взеха 23 секретари и председатели на читалища от 19 административни