Сборник "150 години народно читалищно дело"

Размер на шрифта: a |a |a|
“Има моменти в живота на народите, особено сгодни за оглед, като високи планински върхове, от които окото може да обгьрне в далечна перспектива един извървян път и да проследи по-нататъшната му посока. Това са или моменти на велики национални юбилеи, на всеобща радост, когато споменът за изчезналите исторически времена или лица е нео­бикновено оживен; или са предизвикани насилно, брутално; това са първите дни и месеци след някой политически разгром, някоя катастрофална или тежка народна криза.”
Проф. Иван Шишманов, пръв председател на учредения през 1911 го Съюз на народните читалища

 

Такъв висок връх е 150-та годишнина на самобитното и уникално, наше българско читалищно дело, на което е посветен настоящият юбилеен сборник.

 

Няма у нас, и не само у нас, друга обществена народна организация с такова многолетно съществуване и народополезна дейност, всенародна признателност, а в годините на прехода подкрепена и от Съвета на Европа, ЮНЕСКО, ПРООН като българските читалища.

 

Юбилеят обединява 150 години от учредяването на първите читалища в Свищов, Лом и Шумен (1856), } 35 години на сп. „Читалище” (1870) и началото на единодействието и съюзяването, 95 години от образуването на Съюза на народните читалища (1911) и 15 годи­ни от възстановителния конгрес (1990).

 

150-та годишнина на читалищното дело бележи и 150 години от създаването на широ­ко достъпните обществено-читалищни библиотеки и читални, предлагали на народа ни богатата книжнина и периодичен печат и установили градивен диалог между писателя  - читателя за израстването им и развитието на новата ни литература, театър, музикално и изобразително изкуство и творчество, неговите първи създатели, ценители, потребители, изпълнители, зрители и слушатели; на музейното дело, родознанието, краезнанието на новата ни възрожденска култура.

 

Всичко това в условията на двойното робство начева и се развива под стряхата и съдействието на читалищата и с материалната и морална подкрепа на членуващите в тях българи.

 

Несъмнено това е голям, получил своето признание, общонароден юбилей. И по стародавна читалищна традиция, по инициатива на Съюза на народните читалища, той се провежда и организира от широко представителен Инициативен комитет под патронажа на държавния глава - президентът Георги Първанов и председателството на министъра на културата проф. Стефан Данаилов. Комитетът прие програма за инициативите през 2005-2006 r., посветени на тези годишнини, сред които своето централно място зае ХХХ -я юбиле­ен конгрес на Съюза на народните читалища.

 

Настоящият сборник е една от тези инициативи, чиято задача е да се проследи из­вървеният път през XIX и ХХ столетие и по-нататъшните му посоки през новия ХХІ век.

 

В раздел І са поместени юбилейни слова, оценки, приветствия за миналото, настоя­щето и бъдещето, казани на ХХХ-я конгрес, и след него - от ръководни читалищни дейци.

 

В раздел II е представена историческата летопис на читалищното дело, на Съюза на народните читалища и списание „Читалище”. В летописа на Съюза се откроява значението на Учредителния конгрес (1911) и приемането на първия Закон на народните читалища (1927); Законът - Наредба, с който бе възстановена читалищната автономия и независимост (1945), нарушена от Закона (1941), но отново с прекратяване дейността (1955) тя бе отнета; отбелязани са възстановителният конгрес (1990) и приемане Закон за народните читалища (1996); и водещата роля на ХХХ-я юбилеен конгрес -  ярка манифестация на волята за възраждане и осъвременяване на читалищата и Съюза в новите условия на ХХI-я век.

 

Раздел ІІІ съдържа приложения из читалищния архив и документи, допълващи историческата летопис.

 

Това проследяване и бъдещите посоки отразяват предлаганите конгресни слова и статии, историческата летопис за предпоставките, за възникването и етапите на читалищното дело и приноса му през годините за националния обществено-културен и материален напредък на народа ни. С приложените документи из читалищния архив се показва трудния и пълен с творчески търсения, успехи и неуспехи, път и борби за отстояване на изначалната автономна демократична и народна същност на читалищата и техния Съюз като гаранция за възходящото им развитие и дълголетно съществувание.
Целта е, на основание поуките от миналото се прави опит да се обозре настоящето и бъдещето на читалищното дело, изправено пред големите предизвикателства новия век на изграждащо се демократично гражданско общество, пазарно стопанство и правова държава и за достойното ни място с влизането в Европейския съюз и обединена Европа, за да съхраним нашата национална самобитност, култура, традиции и дух, на които читалищата са били, са и ще бъдат най-многолетните носители и изразители.
Сборникът се издава от Съюза на народните читалища с подкрепата на Министерството на културата

 

І. ВЪВЕДЕНИЕ

 

ІІ. СЛОВА от ХХХ-тия Юбилеен конгрес на Съюза на народните читалища

 

ІІІ. ДОКЛАДИ